ENERJİ   NAKİL  HATTININ  EKOLOJİSİ   ŞAŞIRTICI SÜRPRİZLERLE     DOLU ..!

Evimize, iş yerimize,  sokağımıza   elektrik enerjisi  taşıyan –enerji  nakil  hatları- şehirler  arasında ,burnunun   doğrultusu  istikamette  ormanlık alanları  ve diğer arazileri parçalayarak yol alır, kırsal  peyzajı  ve estetiğini bozar.

Tesisinden sonra  altına   doğal olarak yerleşen floranın  boylanmasından da pek hoşlanmaz.

Bazı  yıllar ve kimi  orman içlerindeki bu geçişler, göknar ağacı yakışıklı boylu fidanlarının Noel  ağacı olarak sağlandığı koridorlardır.

Peki ya…  bu  bahse konu geçiş koridorlarında  enteresan  ne  olmuştur ki  bizleri hayli şaşırtsın ?

Bu enerji  nakil  koridorlarında  bitişiği  ormanlık  alanda  bulunmayan ,zengin ve karmaşık bir yaşam varlığı olduğu saptanmıştır.

ABD’nin  New  Egland  Eyaletinde,   Connecticut   Üniversitesi Ekoloji Profesörü David L. Wagner ve  doktora öğrencisi Henry Frrye, “The  Conversation” da ki makalelerinde bu ilginç ekolojik bulguları ortaya koymuşlardır.

Araştırıcı grup ;  2017 yılında 145 km.lik   bir enerji nakil hattı koridoru boyunca (genellikle 10-12 metre genişlikte  ayrılmış),rastlantılı seçilmiş 27 adet deneme alanında arı topluluklarını araştırdılar.  Her alan, biri  koridor içinde ,diğeri bitişiği orman içinde olmak üzere bir çift kardeş arazi içermiştir.

Hangi alan ,koridor veya orman içi, arılara daha iyi bir yaşam  sahası sağlamaktadır ? sorusuna yanıt aranmıştır.

Bu araştırmalarda   , nektarın bol olduğu güneşli   ve açık koridorların, mayıs ayı sonuna kadar kıt olduğu  ormanlık arazilere   kıyasla  arı sayısının yaklaşık 10 katı  ve  arı  türleri açısından  2 katı bulunduğu tesbit  edilmiştir.Koridor boyunca   göz kamaştırıcı arı çeşitliliği gözlenmiştir.

27 deneme alanında tüm eyaletteki bilinen arı türlerinin  yarısı olan 200’ den fazla yabani tozlaştırıcı tür gözlenmiştir.Gümüş ve siyah saçlı arı-Epeoloides pilosula  türünün 2002 ve 2006 da enerji hattında tekrar keşfedilmesine dek bölgeden elimine  edildiği sanılmaktaydı. Bu nadir  türe   ek olarak ,New Egland  enerji hattı  koridorlarında,200 den fazla devlet korunanlar listesinde yer alan bitki, böcek,amfibi,sürüngen,kuş ve memeli populasyonlarını barındırdığı saptanmıştır.

Araştırma grubu,  enerji  hattındaki  ekolojik yaşam  çeşitliliğinin  nedeni olarak; her bir  bölgedeki  bitki çeşitliliği ve toprağın  herbisitlerle  yönetilmemiş oluşuna bağlı olarak arı türleri bolluğunun oluştuğunu belirtmişlerdir.

Görülüyor ki, içinde bulunduğumuz Antroposen  döneminde baskın olan insanoğlunun   kirletici eylemlerinden kaçan canlıların yeni bir bakir yaşam alanına sığındığı ve nesillerini sürdürmeğe gayret ettiği gayet açıktır.

Ülkemizde de bu tip koridorlarda arı populasyonları  gözlenmeli ve Orman Genel Müdürlüğü Bal  Ormanları” eylem planlarında  değişiklikler yapılmalıdır. Saygılarımla.

“Çalışan    Gazeteciler  Gününüz  Kutlu   Olsun”

YORUM EKLE