Kimin Terci Ne?

Nisan referandumunda en çok merak edilen konu sanıyorum AKP seçmeninin ne kadarı hayır diyor, MHP seçmeninin ne kadarı evet diyor?

Bu konuda herkesin bir düşüncesi olmakla beraber, yapılan araştırmalar doğrultusunda yorum yapmak sanıyorum en doğrusudur.

27 Mart tarihli araştırmamızda bu konuları çok ayrıntılı bir şekilde inceledik.  Çapraz sorgularla rakamların tutarlığını test ettik.

AKP de sırasıyla  %71,7 Evet,  %16,2  Hayır , %10,9 da kararsız var. Kararsızların toplamının yarısını AKP seçmeni oluşturuyor. Önemli bir oran ve sonucu etkileyebilecek bir oran. Geneli içinde % 5 lik bir paya tekabül eder.

Bunlar sandıkta nasıl davranır derseniz, henüz erken olmakla beraber günlük gelişmelerden bir kısmı etkilenebilir. Yani, Avrupa ile girilen polemikten etkilenebilir, tercihlerini evet yönünde kullanabilirlerdi, eğer seçimler bu hafta olsaydı. Bana göre Avrupa krizi erken patladı yada patlatıldı. Referanduma bir hafta kala olsaydı kararsızların kararı büyük oranda evete dönebilirdi. Ancak daha referanduma bir ay var ve bu olay ister istemez soğuyacak. O anlık tepki sonunda oluşan kanaatler yine sandık başında oluşacak. Niye erken patladığına mantıklı bir yorumu, yapılan açıklamalara bakarsak şöyla yapabiliriz, Hollanda yetkilileri 14 marttan sonra gelin demişler, o tarihten sonra gidilse böyle bir polemik de olmayacak dolayısıyla evet lehine gelişebilen bir kriz olmayacaktı. Krizin erken olmasını belki bu şekilde açıklayabiliriz. Bana göre bu kriz sonunda evet yönünde karar veren kararsızlarında tercihi kalıcı olmayabilir.

Özetlersek, evet cephesinin AKP kanadında kararsızlarla beraber % 27 lik bir kaybı var. Referandumun reddedilme ihtimalinin en büyük göstergesi de budur. AKP bu % 27 lik kayıp oya karşılık %15 lik oy oranını kararsızlardan ve MHP den tamamlamak zorundadır.

MHP ye bakarsak, %23,4 lük evet, %64,7 lik hayır ve %10,1 oranında da kararsız oylar varı. Aslında oranlar düşük olsa da kritik noktada olduğu için önem arzediyor. Görüldüğü gibi MHP seçmeni büyük oranda hayırdan yana. Bu oranın giderek yükseleceğini düşünüyorum, çünkü MHP içindeki çalkantı durulmuş değil. Yaptığımız araştırmada MHP seçmeninin hayır demesi o kadar bariz ve net ki, taban partiye sahip çıkarken referanduma karşı çıkıyor. Peki bunu biz görebilirken MHP genel merkez yönetimi göremiyor mu? Göremiyorsa yetersizliklerinden, eğer onlar da benzer sonuçlara ulaşıyorlarsa bunun adını siz koyun.

Yaş gruplarına göre incelediğimizde 18-24 yaş arasındaki gençlerin %34 evet, % 53,3 ü hayır diyor. Bu oran 25-30 yaş grubunda %41,3 evet, % 42,2 e düşerek aradaki fark biraz kapanıyor. Referandumda evet bloğuna en az desteği gençler verirken, en yüksek desteği 70 yaş üstünden alıyor %60,3. En yüksek hayır oyunu yine gençler oluştururken, hayıra en düşük destek yine 70 yaş ve üstünden geliyor %22,2. Yaşlar ilerledikçe evet tercihi artmakta, eğitim seviyesi ilerledikçe de hayır tercihleri artmaktadır. Bu sosyolojik gerçeği burada da görebiliyoruz.

En çok kararsız 18-24 ve 31-40 yaş gruplarında görülürken, en az kararsız 70 yaş ve üstü seçmende var. Bir başka deyişle AKP nin çalıştığı evet bloğunda en çok oy aldığı kesimde zaten kararsız oylar azınlıkta. Onun için kararsızların evet den çok hayıra daha yakın oldukları söylenebilir. Bu da referandumda hayır çıkma ihtimalinin daha kuvvetli olduğunun işaretidir.

Haftaya diğer faktörleri de incelemeye devam edeceğiz.

YORUM EKLE