KORİDORLAR

Koridor  ;  Fransızca kökenli (corridor) olup Türkçemize,temel  olarak  -   geçmeye yarayan   dar ve uzun aralık,  geçit – anlamıyla   kullanılır.

Şimdilerde   gündemin anahtar kelimesi olan    koridorun,yan  ve  mecazi anlamı  hayli revaçta olup,politika,sosyoloji,ekoloji,askeri,çevre,denizcilik,havacılık  v.b konularda çeşitli örnekler sunmaktadır.

En   başta  askerlerimizin  Dünya’ya  örnek olarak  Suriye’de kahramanca yürüttükleri  Barış  Koridoru  ve yok etmeğe çalıştıkları  “ Terör Koridoru” olmak üzere, bu  günlerde Macaristan’da  toplanacak  Türki  Devletlerden kurulu “ Türk   Koridoru”,askeri anlamda  “Hava ve  Deniz” koridorları, ekosistemlerde “Ekolojik    Koridor”  en faal koridorlar.

EKOLOJİK KORİDOR VAATLERİ…

Orman ve tarım    ekosistemlerini     bölerek  oluşturulan  otoyollar  ,yabanıl hayvanların    doğal yaşam alanlarını   kısıtlamakta,   temelinde   biyolojik   çeşitliliğin hızlıca  tükenişine   neden olmaktadır.

Otoyollarda    yeterince  engelleme yapılmadıysa   hayvanların   bu  bölgeden  geçişlerinde  kazalar oluşmakta,  bundan insan hayatları da zarar görmektedir.

Avrupa’ da  bir  çok  ülkede  otoyollarda  ekolojik köprüler görmek   olasıdır. Bu köprülerin yapımında son  yıllarda sıklıkla modüler çelik konstrüksiyon kullanılır .Bu sistemde taşıyıcı  kısmın  hafif olması sebebi ile yumuşak zeminlerde de     kullanılabilmektedir.Ayrıca bu tip köprüler     depreme dayanıklı,servis   bakımları  kolay ve uzun ömürlü,daha    estetik oluşuyla tercih edilmektedir.

On yıldır ülkemizde de ulusal ve yerel basınımıza intikal eden üst  düzey vaatleri ise  unutmak mümkün değil…

09  Şubat  2010  tarihli Radikal Gazetesinde;”Ormanlara Ayılar İçin Üst Geçit” başlıklı haberde ;  Eski Orman Genel Müdürü ve daha sonra Karabük Milletvekili olan Osman Kahveci;  Ankara ve İstanbul Otoyolunun  ikiye böldüğü  ormanlık alanlarda ekolojik  koridorun  hayata geçirileceğini bildirmişti.

12 Mart 2012 tarihli Hürriyet   Gazetesinde, Eski Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel  Atasoy’ un” Otobanlar nedeniyle   derelere   ulaşamıyan ve yaşamı zorlaşan hayvanlar için geniş alt ve üst geçit yapılacak” beyanatı  müjdesini almıştık.

Bu haberlere bizler  de sevinmiş; “Ayılara  Üst Geçit Sözleri” diye yerel basınımız Bolu Gündem Gazetesindeki köşe yazımda ümitlenmiştim.

06 Ekim 2019 tarihli Bolu Olay  Gündem Gazetesinde; Çevre ve  Şehircilik Bakanı Murat  Kurum;   aralarında Bolu’nun   da yer aldığı  22 pilot ilde ekolojik koridorlar oluşturacağını açıkladı…

Ekolojik koridor çalışmalarına İstanbul 3.Köprü Çevre yolu ile başlanmış,Bakanlığın korunan alanların –artırılması- hedefine büyük oranda katkı sağlıyacağı umulmakta.

ALTERNATİFSİZ   DEĞİL..!

Hükümetin  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bolu ‘nun ekosistemlerine  bu incelikli yaklaşımı takdire şayandır.

Ulaştırma Bakanlığımızca geçmiş yıllarda her nasılsa yürürlüğe konmuş “Bolu Güney Çevre Yolu” inşaatı,  şayet bitirilirse  telafisi  onarılmayacak  zararlara yol açacaktır.

Prof.Dr. Selami  Gözenç Hoca’nın  doktora  çalışmasıyla,1962-1976 yılları arasın da üzerinde   titizlikle çalıştığı” Bolu Depresyonu ve Araziden Faydanma” kitabında;  Bolu Ovası özellikle de güney bölümü on milyonlarca   yıldan beri bir çöküntü havzası olmuş, deprem fay   hatlarıyla aktifliği ise hala devam etmektedir.  Bolu  depresyonunun en verimli   alüvyal  toprakları bu -Güney Çevre Yolu -altında önemli  ölçüde parçalanacaktır.

Toprak kayıpları bir yana, kuzeyden güneye inen arazi meyli çöküntü güney yoluna  daha fazla sisi depolayacaktır. Turizm Bölgesi olarak Büyük suyun cazibeleştireceği Karacasu-Bolu Merkez arasında  Çin Seddi  benzerliğiyle hatalı ve hantal yol olarak estetiğe de  bir darbe vuracağı kesindir.

Ulaştırma Bakanlığında aklı –selimin galip geleceğine ve kuzeyde  yeni alternatif bir projeye yöneleceğine inanmak istiyorum.  Saygılarımla.

YORUM EKLE