KÜNYE

İMTİYAZ SAHİBİ

ERHAN BEYKOZ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

ERDAL TANRIVERDİ

HABER MERKEZİ

S.Özge YÜCEL

CEYLAN BEYKOZ

C.KUTAY AYKAN

KÖŞE YAZARI

Ugur Balaban

 

GÖRSEL YÖNETMEN-SAYFA EDİTÖRÜ

Okay Özcan