PARA VERİP ALDIM..!

Yaşantımızı  sürdürdüğümüz  gezegenimiz bizim için tek sığınma yeri.
Hayatımızın her anında gündemde olan plastik  torba ( poşet ) kolay  kolay  terk edilemeyecek bir  kullanım vasıtası.
Oysa plastik torba önemli bir çevre felaketi unsuru. Deniz canlıları (su kaplumbağaları,deniz memelileri,ton balıkları v.d) açlık kaynaklı bir yanlış duyguya kapılarak plastiklerle sürekli doyurulmaktadır.
Ölü olarak bulunan bir balinanın karnından iki düzine poşet  çıkartılmış, göçmen kuşlardan Albatrosların bağırsaklarının plastik atıklarla dolduğu görülmüştür.Plastik torbalar sel sularının kanalizasyon tahliyelerini tıkatmakla önemli sel zararlarına yol açmaktadırlar.
Ormanlar  ve özellikle mesire yerleri,parklar,doğadaki diğer canlıları hiç düşünmeden gelişi güzel plastik torba atılması karşısında sık sık gazetelerde  ve televizyonlarda sergilendiği  gibi ağır şekilde kirletilmektedir.
AB. Parlementosu  2016 yılında ,plastik torbaların kullanımını azaltmak için onayladığı bir yasa metnini üyelerine  imzalattı.Anlaşma’ya  göre ;plastik torbaların kullanımında kademeli bir azalma sağlamak amaçlandı.Her üye devlet; 2019 yılına dek ,yılda kişi başına 90 plastik torbaya ve bu sayıyı 2025 yılına dek yılda kişi başına 40 torbaya indirgeyerek azaltmaya mecburdur.
Daha öncesi 2016 yılında yazıma konu olduğu üzere Avrupa’nın en kötü öğrencileri; Estonya,Letonya, ve Slovakya’dır.Tüketimleri , yıllık plastik torba kullanımı kişi başına 450 torbayı geçmektedir. Kanada ise, geri dönüşümlü torbalara geçmiştir.
Ve dünyanın pek çok ülkesi, plastik torbaya alternatif, geri dönüşmeli,ekonomik torbalar imal edebilmek için AR-GE çalışmalarını hızlandırmışlardır.
Ülkemizde yılbaşından itibaren paralı plastik torba uygulaması, kötü  alışkanlıklarımızın kademeli olarak azaltılmasında isabetli bir uygulamadır.
Bu gün dünyada  insanoğlu tarafından hiç etkilenmemiş ekosistem bulunmamaktadır. Ormanlarda bu etkileniş dozuna bağlı formasyonlarla  ifade edilmiştir.
Bakir Orman: Doğal olarak oluşmuş,insan tarafından doğrudan veya dolaylı olarak değiştirilmemiş orman olarak nitelendirilir.Bakir ormanın alt derecelerini sıralayacak  olursak; Doğaya uygun orman,doğaya yakın orman, doğaya uzak orman,doğaya yabancı veya  sun’i (yapay)orman diye sınıflanır.Bir diğer tarihsel açıdan sınıflama da; primer, sekunder, tertier orman olarak kademelendirilir.
Ormana plastik torba atma konusunda yaklaşık 30 yıl öncesinde yaşamış olduğum ve hiç unutamadığım bir anekdotu aktarmak istiyorum.
1990 yılında, Bolu Ormancılık Araş.Enst.Müd.lüğü’nde ,doğu kayını türü üzerinde bir kaç araştırma projesinde çalışmaktayken,İstanbul ve Trabzon Orman Fakültelerinin Silvikültür ana bilim dalı hocalarından,doğu kayınına ait  “bakir orman”varlığının saptanması ve  dünyadaki bakir kayın ormanları üzerine araştırmalar yapan Hollanda’lı Dr.Rob.Peters’e yardımcı olmam istenmişti.İdarenin de olumlu iznini alarak ,bakir orman konusunda soruşturmalar yaptım.Bir ay sonra Araştırıcı Rob Peters  Bolu’ya çıktı geldi.Kdz.Ereğlisi- Alaplı’ya yollandık.
Alaplı’da yöreyi bilen iki Or.Muh.Memuru,bir köylü ve toplam 5 kişilik bir ekiple Alaplı-Dirgine hududunda,  planlanmış olduğu halde ,orman yolu olmadığından,ormana ait hiçbir kesim yapılmıyan bir bölmeye ulaşmaya çalıştık.Bir saat arabayla,3-4 saat ise yokuş yukarı,insan boyunu aşan orman gülleriyle boğuşarak bahis konusu bakir ormana ulaştık.Mütevazi kumanyamızı   açıp yemeğe  başlarken , çok uzağımızda olmayan balta sesiyle şoke olduk.Muh.Memurları ses gelen tarafa yöneldiler.Ormanda kaçakçılar ve katırlarına ulaşıp,onların düzgün vasıflı kayın sırıklarını kesmeğe gelmiş olduklarını öğrendik.Artık ,bu ormanın bakir orman rütbesi alaşağı edilmişti.Ama bu seyahatte beni  en fazla üzen ve dokunan konu ise ; yemeğimizi bitirip bir plastik torbaya doldurulmuş çöplerimizi memur arkadaşlardan birisi  bir kenara bırakmış, Hollandalı,plastik çöp torbasını bırakılmış olduğu yerden alıp  kendi sırt çantasına koyuvermesi olmuştu.
Dr.Rob Peters; muhtemelen ulaşım zorluğundan ve birkaç gün sürecek ağaç ölçüm leri için bu sahayı seçmedi. Ona,Karabük’te ve Yedigöller’de rezerve ormanlarda deneme alanı bulduk, fakat bu ormanlara da  o tarihten 20-30 yıl öncesi   ufak çaplı insan etkisi olmuştu.
Bakir orman örneğinde, tek plastik torbalık(poşetlik)çevre dersini almış, suçlanmıştım.
Tek plastik torba da olsa bakir ormanı ve uzun yıllardır plastik torbalarla doldurduğumuz mesire alanlarımızı ve çöp deposu haline getirilmiş kimi   ormanlarımızı kirletmeyelim ve artık  hiç değilse şehirdeki atık toplama merkezlerine eriştirelim.
“Para verip aldım”  algısıyla davranışlarımızı yine düzeltmezsek ve çevre bilincini geliştiremezsek, sıraya mutlak yasaklama gireceğini unutmayalım..!                                         
YORUM EKLE

banner128