banner120

İHALE İLANI (02.12.2014)

Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü

İHALE İLANI (02.12.2014)

1.Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükcami Mahallesi, Sanat Sok. Katlı otopark içi No:9/1-2 ve 5’nolu işyerinin kiralama ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

2. İhale 09.12.2014 Salı günü saat:13.30'de Bolu Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3.B.Cami Mah. Sanat Sokakta bulunan;

Mahalle              Dükkan No    Muham.Bedel+KDV  Geçici Teminat    İhale Saati

B.cami (Sanat)     2 Nolu             300+KDV                    1.080,00 TL.          13.30

B.cami (Sanat)     5 Nolu             750+KDV                    2.700,00 TL.          13.35

4. İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki belgeleri vereceklerdir.

a. Kanuni İkametgah ve Nüfus cüzdanı fotokopisi.

b. Tebligat adresini gösterir belge.

c. Tüzel kişiliği temsilen katılacaklar noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

d. Vekaleten katılanlar için Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

e.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6ncı maddesindeki kişiler doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

f.Geçici Teminat Belgesi.

g. Bolu Belediyesine borcu yoktur belgesi.

h.Şartname bedeline ilişkin 150 TL.'sı ödendiğine dair makbuz,

5. İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin koyulduğu zarflarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif usulüne göre hazırlayacaklar ve en geç ihale günü saat 13.30 ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

6.İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde 150 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlan Olunur. 

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2014, 18:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124