seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

İhale İlanı (11.08.2014)

Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü

 İhale İlanı (11.08.2014)

1.Mülkiyeti Belediyemize ait Büyük Cami Mahallesi Bakırcılar Sokak No:1/A’da ki İşyerinin kiralanma ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3(ÜÇ) yıllığına kiraya verilecektir.

2.İhale 22.08.2014 Cuma günü saat:16.05’de Bolu Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3.İşin muhammen bir aylık kira bedeli 3.800.00 TL+KDV’dir. %3 geçici teminat miktarı 4.105.00TL.dir.

4.İhaleye katılacaklar %3 geçici teminat miktarı 4.105.00TL.yi ihale tarihi olan 22.08.2014 Cuma günü saat:14.00’e kadar Belediyemiz Veznesine yatırmaları gerekmektedir.

5.İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki belgeleri vereceklerdir.

                a.Kanuni İkametgah ve Tebligat adresini gösterir belge

                b.Tüzel kişiliği temsilen katılacaklar yetki belgesi ve imza sirküleri

                c.Vekaleten katılanlar için yetki belgesi ve imza sirküleri

                d.Geçici Teminat Belgesi

                e.Bolu Belediyesine borcu yoktur belgesi

                f.Şartname bedeline ilişkin 150TL’sı ödendiğine dair makbuz,

6.İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin koyulduğu zarfların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C maddesinde belirtilen Açık Teklif usulüne göre hazırlayacaklar ve en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7.İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde 150 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

8.İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf, fax ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İlan Olunur.                       BASIN:511 

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2014, 20:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner129