İHALE İLANI (14.06.2013)

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

 İHALE İLANI (14.06.2013)
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

1-  Yukarıda belirtilen taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yazılı tarih ve saatte Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi'nde konferans salonunda toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- Taşınmaz Mal Kiralama ihalesine katılıp üzerinde ihale kalan istekli, sözleşme yapılmadan önce sabıkasının olmadığına dair belgesini İbraz etmek zorundadır.

3- Komisyon İhaleyi yapıp yakmamakta serbesttir.

4- Kısmi teklif verilmeyecek olup işin tamamı için teklif verilecektir. İhale aşamasında her bir sağlık tesisi için ayrı ayrı teklif verilecek olup, değerlendirme toplam tutar (her iki sağlık tesisi için verilen tekliflerin toplanması üzerine bulunan tutar) üzerinden yapılacaktır.

5- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Biriminde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece Onaylı İhale Dokümanını satın alması zorunlu olup, İhale Dokümanı Satış Bedeli 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) 'dır. İLAN OLUNUR.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2013, 16:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER