seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

İHALE İLANI 26.01.2015

ihale ilanı...

 İHALE İLANI 26.01.2015

1. Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olup, Büyük Cami Mahallesi Sanat Sokak Katlı Otopark içi No:9/1-12'de bulunan işyeri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir

2. İhale 06.02.2015 Cuma günü saat 13.35'de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3. Büyük Cami Mahallesi Sanat Sokak Katlı Otopark içi No: 9/1-12 'de bulunan işyerinin muhammen bedeli, Bir aylık kira bedeli 1.000,00 TL +KDV' dir, geçici teminat 10 (on) yıllık kira bedelinin % 3 olan 3.600,00 TL'dir.

4. İhale ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL. karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka makbuzu,

b) Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni ikametgah belgesini,

c) İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin yetki belgesi ve imza sirkülerini,

d) Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.

e) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

f) Bolu Belediyesine Borcu olmadığına dair belge.

6. İstekliler belgelerini ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

7. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan Olunur.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2015, 16:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner129