İLAN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE

İLAN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:  BOLU

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: BOLU

İHALE TARİHİ: 12.06.2013

İHALE YERİ: İşletme İhale Salonu

İHALE SAATİ: 14:00


    PARTİ   MİKTARI   Muh.Bed. TEM.%3  
DEPOSU EMVALİN CİNSİ ADEDİ BOY M3.DM3 Ster TL TL AÇIKLAMA
Muhtelif 2.SNB.KI.Kt.Kn.Tom. 3 Global 40,000     270.00 327,00   2013
Muhtelif 3.SNB.KI.Kt.Kn.Tom. 12 İND 310,000     180.00 1.686,00   2013
Muhtelif 3.SNB.KI.Kt.Kn.Tom. 8 İND 383,404     170.00 1.959,00   2013
Muhtelif 3.SKB.KI.Kt.Kn.Tom. 6 İND 80,000     160.00 390,00   2013
Muhtelif 3.SKB.KI.Kt.Kn.Tom. 13 İND 225,711     150.00 1.023,00   2013
Muhtelif 3.SNB.IN.Kt.Kn.Tom. 11 İND 287,011     140.00 1.212,00   2013
Muhtelif Kayın Kağ.Odun 32 İND 755,000     125.00 2.855,00   2013
Muhtelif Kayın Kağ.Odun 56 İND 2.365,546     115.00 8.192,00   2013
Ömerler Kayın Yuv.S.Odun 1 İND 20,950     125.00 79,00   2013
Ömerler 2.S.in.Kayın Mad.Dir. 3 İND 57,887     140.00 245,00   2013
Ç.Gölcük 3.SNB.KI.Kt.Meşe Tom. 1 İND 5,702     165.00 29,00   2013
Ç.Gölcük 3.SKB.KI.Kt.MeşeTom. 2 İND 13,383     140.00 57,00   2013
Ç.Gölcük Meşe Kağ.Odun 11 İND 185,852     115.00 648,00   2013
Ç.Gölcük Meşe Yuv.S.Odun 1 İND 2,526     120.00 10,00   2013
  TOPLAM 160   4.732,972     18.712,00    

1  - İşletmemiz depolarında mevcut 160 parti orman emvallerinden; ibreli ve Yapraklı Tomruk, Maden Direği, Sanayi Odununun % 40' ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 9 av vadeli;

İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odunun, % 30'u ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 9 ay vadeli olmak üzere limit dahili süresiz, kat'i banka teminat mektubu karşılığında EK-1, EK-2 No'lu şartnameler uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkartılmıştır,

2 - Açık artırmalı satış 12.06.2013 Çarşamba günü 14:00'de Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda toplanılacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi Muhammen Bedel üzerinden kabul etmiş sayılırlar, % 3 Teminatlar Saat: 13:30'a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir,

3 - Satış EK.No;1,2 No'lu Model ile özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi Numaralarını, Vekiller Vekaletname ve Yetki Belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

4 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile civar Orman İşletme Müdürlükleri ile işletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

5-  Global olarak ihaleye çıkartılan partiler % 40 eksik veya fazla olabilir ihale günü kesin miktarlar üzerinden ihale olunacaktır.

6-  Taliplilerin belirtilen gün ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL : 0.374.21 537 40-41'den 240

FAX: 0.374 21592 31        MUH.FAX: 0 374 21 517 44

BANKA IBAN NO: TR 38 0001 0000 5035 1587 0050 01 BOLU ZİRAAT BANKASI

İNTERNET: ogm.gov.tr

e-mail: bolusayman@ogm.gov.tr

DEVLET ORMAN İŞLETMESİ BOLU MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2013, 16:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128