SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU


         Turizm Haftası Etkinlikleri kapsamında ,A.İ.B.Ü. Meslek Yüksekokulu’nda  “Sağlık Turizmi ve Bolu’nun Sağlık Turizminde Geleceği” konulu bir konferans düzenlendi.
          Ankara , Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli heyeti Başkanı ve  Koru Pelit Otel İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.Hasan Biri ‘nin verdiği konferansa katılımcı sayısının  az olduğunu gözlemledik.  Bolu’ da  yapılan  toplantılara, seminerlere karşı kendini gösteren ilgisizlik, bu konferansta  da ortaya çıktı.  Konferansa ilgisizliği,  Bolu da bu konuya ilgi duyan  kişilerin azlığı yanında ,  Meslek  Yüksel Okulu ve  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yeterli tanıtımı yapmamış olması olarak ta  açıklayabilir.  
            Konferansta  konuşmacı olarak dinlediğimiz Prof. Dr. Hasan  Biri, bir tıp doktoru ,Ankara ‘da  sağlık alanında uzmanlaşmış bir vakıf üniversitesinin ve özel hastanelerin yönetim kuruşlu başkanı. Prof. Biri’nin Bolu’yla ilgisi ise geçmişi 50 seneye dayanan  Bolu’nun ülke çapında bilinen turizm  markalarından olan   Koru Oteli satın alması .
            Konferansta edindiğimiz bilgilere göre,  sağlık turizminin Dünya’da ve ülkemizde  son yıllarda hızla yükselen bir ivme kazandığı  ve   alternatif bir  turizm çeşidi olarak ortaya çıktığı anlaşılıyor. Dünya üzerinde tedavi amaçlı  pek çok seyahatin gerçekleştiğini, dünyada sağlık turizmi bütçesinin  100 milyar dolara dayandığını ve bu miktardan en büyük payın  ( yüzde altmış) uzak doğu ülkelerine gittiğini öğreniyoruz.   Türkiye’nin son 10 – 15 yıldaki sağlık alt yapısının değişimi , ülkemizin,  bu konuda  yurt dışında rekabet edecek  bir noktaya gelmesini sağlanmış.  
                 Sağlık turizmi,  klasik turizm ve turist tanımlamalarından esinlenilerek ; “sağlığına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple  tedavi amacıyla  giderek 24 saatten fazla kalmasıyla” ortaya çıkan bir turizm hareketi olarak tanımlanmış.  Tedavi  amaçlı olarak başka bir ülkeye gidene de “sağlık turisti” denilmiş.
            Geçmişten bu yana, klasik turizm literatüründe  Termal Turizm için kullanılan  Sağlık Turizmi tanımlaması genişletilip , içine ,  Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler) ve  eskiden “ Üçüncü Yaş Turizmi” denilen   turizm çeşidi de, “Yaşlı ve Engelli Turizmi” adını alarak  sınıflandırmaya dahil olmuş .   İşin içine  “Tıp turizmi”; tedavi, ameliyat girince de  pek tabii olarak Sağlık Turizmi, Turizm Bakanlığı yerine ,   Sağlık Bakanlığı’nın  ilgi alanına giren bir konu olmuş. Nitekim , Turizm Bakanlığı kaynaklarında sağlık turizmi adı altında sadece termal turizm tanımlamasının yer almaya  devam ediyor. Sağlık Bakanlığı da ,Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nı oluşturarak kurarak bu  turizmi hareketini kontrolünü sağlamayı amaçlamış.  
                 Prof.Hasan Biri , Bolu’ nun özelikle termal turizm açısından son yıllarda bir atılım gösterdiğini  ,kamu ve özel hastanelerindeki gelişimle  ile birlikte,  Bolu’nun ülkemizdeki sağlık turizm hareketinden pay alan  ilk on beş  il  içine rahatlıkla  girebileceğinin altını çizerek, Bolu’ da  Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenlenmesinin gereğinden de bahsetti . Bu çalıştayda   özellikle  Bolu’ daki termal turizmin durumunun  ve geleceğinin  konuşulmasının da  yararı ortadır.  
                  Prof. Hasan  Biri’ nin verdiği bilgilerden, mütevelli başkanı olduğu grubun ,  Koru’yu    otel olarak faaliyetine devam ettireceklerini  ,   burada  ,  sağlık turizmi ile ilgili her hangi bir    yapılanmaya gitmeyecekleri    anlaşılıyor.  Ancak, sağlık alanında Ankara’da  önemli bir bilgi  birikimi ve   yatırımları bulunan grubun , Bolu’ da önümüzdeki  yıllarda  sağlık alanında  bir vakıf üniversitesi  kurabileceği ve sağlık turizminde  çok yüksek bir uzmanlaşma gerektiren “Tıbbı Turizmin “  Bolu’ da  başlamasına öncülük edeceği  de  anlaşılıyor.  
             
YORUM EKLE

banner133