Seben Sempozyumu (*)

                            Seben Sempozyumu  (*)
      
            Önümüzdeki günlerde  Bolu merkez ve diğer ilçeler için de yapılacağını öğrendiğimiz sempozyumlardan ilki ,   “ Seben Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu”   adı altında  Salı günü üniversitede pembe salonda yapıldı.  Tam gün süren, tamamına  izleyici olarak  katıldığımız   etkinliğin  sabah bölümde;  protokol  konuşmalarının ardından Seben  kıyafetleri defilesi ve  Seymen ekibinin halk oyunu gösterisi izlendi.  . Defilede sergilenen kıyafetler ve   Seymenler ile  oynanan halk oyunları  hakkında kısa bilgilendirmeler  yapılması yararlı olabilirdi. Sebenli  Seymenlerin, gösterinin son bölümünde  sergiledikleri Cezayir oyununun  hikayesini, bir Sebenli olarak eskiden beri  merak etmişimdir.  Cezayir   türküsünün  sözleri ,  aslında biraz ipuçları  veriyor ama ağıta benzeyen bu  asker türküsü nasıl olup ta oyuna dönüşmüş, Seben’ de  oynanır olmuş, araştırılmaya değer bir halk kültür öğesi gibi görünüyor.                      
****                           ***
                     Protokol konuşmalarında Seben’in  genç kaymakam vekilinin yaptığı  konuşma salondan büyük alkış aldı.  
Köroğlu’nun sazından dökülen nağmelerin aksettiği dağlarda yankılanır kültür, 
baharı müjdeleyen insanların kalbine sevgi kıvılcımları düşüren nevruz ateşi ile aydınlanır kültür, 
kayaları oyulduğu sanılan evlerin aslında geleceğe bırakılan bir iz olduğunu görmektir kültür, 
Kızık kilimlerine ilmek ilmek işlenen göz nurudur. 
Yani kültür, başlı başına Seben’dir.
           ODTÜ Kamu İdaresi  mezunu  olduğunu  öğrendiğimiz genç kaymakamın   konuşmasında  yukarıda aktardığımız şiirsel anlatım  ,  henüz üç ay önce geldiği   beldeye gönülden bağlandığının adeta bir kanıtı gibi .
         
***                           ****
              
               Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde   Seben halk kültürünün  farklı yönlerini  ortaya koyan,  üniversitenin ve  başka üniversitelerde görevli konuk  Sebenli  akademisyenlerin  on dört    araştırmasının sunumları yapıldı.  
              Her  araştırma  sunumu için ayrılan zaman, ilk oturumda   on beş dakika , sonraki oturumlarda ise on  dakika ile sınırlandırıldığı için,  akademisyenler, araştırmalarını  ne yazık ki  ayrıntılı  anlatmakta zorlandılar.   
              Araştırmaların  her biri  başlı başına bir kaç saatlik sunumu   hak edecek kadar değerli araştırmalar.  BAMER  yetkililerinin , Gülezler Konağı’nda her   araştırmanın  sunumunun     daha geniş   zaman ayrılacak  şekilde    tekrar edilmelerini sağlamaları gerekiyor. Böylelikle, her bir  konuyla ilgili olarak , meraklı ve ilgili izleyicilerin sorularına cevap vermek ,  aktif katılımlarına  imkan tanımak mümkün olacaktır.   
                Sempozyumda  sunumu yapılan  araştırmaların tamamı   hakkında, bir köşe yazısı sınırları içinde fikir beyan etmek,  elbet mümkün değil . Haftaya bu konuya  devam edeceğiz.   
                Seben ve köylerinin;  tarihini, tarımını , sosyal ,kültürel zenginliklerini  , köy evleri  mimarisini, mutfak kültürünü araştıran  değerli akademisyenlere ve  bu sempozyumu düzenleyen, emeği geçen herkese   bir Sebenli    olarak teşekkür   ediyoruz.
                Sempozyumda sunumu yapılan araştırmalarda ortaya konan bilimsel verilerin,   Seben’in  ekonomik ve sosyal geleceğine yön verecek plan ve uygulamalarda  kamu ve özel kuruluşlara rehber olması en büyük dileğimiz.  
***                                 ***
(*)   Sempozyum: Genellikle akademik bir konunun, uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele alındığı seri konuşmalardır. Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantılara sempozyum denir. Sempozyumda konu, alanında uzman kişilerce farklı yönleriyle ele alınır. Sempozyumlar genellikle bilimsel toplantılardır. Bilim, sanat, ekonomi, siyaset vb. gibi bir konuda alanında yetkin kişiler, özel izleyici topluluğuna bildiri sunar.
YORUM EKLE

banner133

banner129