Seben’in tarihi araştırılıyor…

 

                   Son  yıllarda tanıtım ve  turizm yatırımı  atağına geçen  ve   geçen ay   Hürriyet gazetesinde  hafta sonu  gezilmesi önerilen ilk on yer arasına ,“ Fosil ormanı” ile giren Seben’ in tarihi araştırılıyor.

           Seben’de geçen  yaz ,Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Arkeoloji    Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr  Meral Ortaç başkanlığındaki bir ekip,   ilçe merkezi ve  30 köyü gezerek     “ arkeolojik yüzey araştırması”   yaptı.  

            Yrd. Doç. Meral Ortaç  ile   araştırma için  ekibi ile köyümüze    geldiklerinde tesadüfen  karşılaşmıştım.  Kozyaka’ nın tarihi  hakkında  bildiklerimi kendisine anlatmış  ve     bu araştırmadan  duyduğum memnuniyeti de belirtmiştim. Yaptığı araştırma sonucunda   köyümüzle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkarsa , beni özellikle haberdar etmesini ve araştırma hakkında da  bir ön  bilgi notu göndermesini de rica istemiştim. Bu konuşmadan iki  ay sonra  Meral Ortaç ,titiz  akademisyen  kimliği ve işini severek yapan insanların inceliği ile  gönderdiği mesajla , “ köyde  çektiği fotoğraflarda yaptığı inceme sonucunda , mahallenin çeşme taşında 1811 yazısının silikte olsa okunabildiğini”  bildirdi. Böylelikle Kozyaka  köy tarihi ile ilgili   en eski yazılı belge tespit edilmiş oldu.

      ***                        ****                         ****

               Yrd.Doç    Meral  Ortaç’ın Seben de yapmış olduğu çalışma hakkında  göndermiş olduğu  bilgi notuna  göre ;   “Arkeolojik  yüzey araştırması” adı verilen çalışma,  Bolu İl sınırları içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile  başkanlığındaki öğrenciler ve zaman zaman farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin de katılımıyla oluşturulan bir ekip tarafından 2009 yılından bu yana yürütülmekteymiş.

 Bolu ili arkeolojik yüzey araştırmasının konusu  “  Bolu’daki Helenistik ve Roma dönemleri yerleşimleri, bunlardan günümüze kalan arkeolojik yazılı ve yazısız malzemeler, yerleşimlerin ve eserlerin coğrafi dağılımı, eserlerin tipolojik sınıflandırılmaları, eserlerin birbirleriyle ve Bolu’ya komşu illerdeki eserlerle benzerlikleri veya farklılıkları çıkarmak olarak  açıklanıyor.    . 

     Bu çalışmanın  bilimsel  diğer amaçları ise ; arkeolojik alanlar ve eserlerde tespit edilen tahribata karşı önlemler alınması, eski eserlerin koruması; böylece tarihi ve kültürel varlıklarımızı onlara ilişkin bilimsel kayıtlarla birlikte gelecek kuşaklara aktarmak ve evrensel kültüre katkıda bulunmak gibi farklı amaçlara da hizmet ettiğini erek ,  kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması şeklinde belirlenmiş.

Yrd.Doç.Dr.Meral Ortaç yazısında ; Bu amaçlara ulaşmanın sadece bu alandaki bilim insanlarının sorumluluğu ve baş edebileceği bir konu olmadığı, esas çözümün ise ;  tüm yurttaşların ama özellikle yöre halkının bu konuda duyarlı olmasıyla sağlanabileceğini ifade edilmiş ve  gerek çalışma sırasında yöre halkı ile yapılan görüşmeler gerekse yapılan yayınlar ve konferanslar, halkın çevrelerindeki kültür varlıklarını tanımaları ve eski eserler ile arkeolojik alanlara ilişkin kanunları öğrenmeleri konusunda fayda sağlayarak, kültür varlıklarını korumaları yönünde onları bilinçlendirilmesi gerektiğinin önemini özellikle vurguluyor.  

            

            

 

      

           Yrd.Doç Meral Ortaç’ın   Seben de yapılan arkeolojik çalışmanın hakkında ise aşağıdaki bilgileri veriyor.              

              “Bu projenin( Bolu ili  Arkeolojik yüzey araştırma projesi )2017 yılı çalışmaları Seben İlçesi’nde gerçekleştirilmiştir. Seben İlçesi’ne bağlı 30 köy ve ilçe merkezi gezilerek belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Taş eserlerin pek çoğu in situ (yerinde) değildir. Buluntulara daha çok köy meydanlarında, cami, ev ile okul bahçelerinde, evlerin taş temelleri içinde ve yol kenarlarında rastlanmıştır. Bu eserlerin çoğu köylerde yakın tarihe kadar dibek, musalla taşı, ezan taşı, binek taşı, temel taşı ve yalak gibi değişik amaçlar için kullanılmışlardır. Kayda alınan bu taş eserler her ne kadar in situ(yerinde ) olmasalar da yakın çevrede Antik Çağda yaşanıldığının ve bu dönemlere ilişkin yerleşimler olabileceğinin habercisidirler. Ayrıca bu eserlerin tipolojik ve stilistik özellikleri ile kitabeleri bölgenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgiler vermektedir. Solaklar ile Kaşbıyıklar köyü Muslar Mahallesi sınırları içinde yer alan kaya yerleşimlerinde de inceleme yapılmıştır. Bunların yanı sıra Çeltikdere köyü Merkez Mahallesi kırsalında yer alan Kilise kalıntısı da incelenmiştir. Tüm kayıtlar, her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bir rapor halinde sunulmaktadır.

     Belgelenen taş eserler, kaya anıtları ve kitabeler üzerinde bilimsel çalışmalar yapılarak ilçenin eskiçağ tarihi aydınlatılmaya çalışılacaktır. Elde edilecek verilerden yararlanılarak ileride yeni projeler de üretilebilir. “

       Yrd.Doç Dr.Meral Ortaç’a ve ekibine teşekkür ediyor, kendilerinden   Seben yöresinde dağınık şekilde bulunduğunu   tespit ettikleri  eserlerin, Seben ilçe merkezindeki  bir açık alanda  bir araya getirilip  , yöre tarihi hakkında ayrıntılı bilgilerin verildiği panolarla desteklenerek  sergilenmesi  ve  bu sayede de  eserlerin koruma altına alınması konusunda gayretlerini beklediğimizi de  ifade ediyoruz.   

             

YORUM EKLE

banner133