Bu nasıl iş?##hb_manset.gif

Karamanlı mahallesinde halen inşaat halinde bulunan bir binaya imar planında yapılaşma şartları ayrık 6 kat olmasına rağmen parselde 2 kat inşaat izni ruhsatının verildiği ortaya çıktı. İnşaatın mimari projesini aynı zamanda belediye...

Bu nasıl iş?##hb_manset.gif

Karamanlı mahallesinde halen inşaat halinde bulunan bir binaya imar planında yapılaşma şartları ayrık 6 kat olmasına rağmen parselde 2 kat inşaat izni ruhsatının verildiği ortaya çıktı. İnşaatın mimari projesini aynı zamanda belediye imar komisyonu üyesi olan AKP’li belediye meclis üyesi Basri Gökdemir’in üstlendiği öğrenildi.

 

Karamanlı mahallesinde Gökdemirlere ait bir inşaata yönetmeliğe aykırı olarak 2 kat inşaat izni ruhsatının verildiği iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Bolu Mimarlar odası Bolu belediyesine bir dilekçe vererek konuyu resmi bir dille dile getirmişti. Bolu mimarlar odası tarafından belediyeye sunulan dilekçede 22.10.2012 tarih ve 530 sayı ile verilen inşaat ruhsatı ile Bolu ili Karamanlı Mahallesi 285 ada, 95 parselde imar planında yapılaşma şartları ayrık 6 kat olmasına rağmen parselde 2 kat inşaat izninin verildiğine dikkat çekilerek;”Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 29. maddesi 3. fıkrasında;“Yeni yapılacak binalarda: Tayin edilmiş ise imar planlarındaki şartlara, aksi halde bu yönetmelikte gösterilen yüksekliğe veya kat adedine uyulması mecburidir. Ancak temel ve statik hesapları ile bahçe mesafeleri, merdiven ışıklık vs. gibi kat adedi veya bina yüksekliği ile ilgili elemanları, plan ve yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplamak, lüzumu halinde asansör yeri bırakılmak veya proje mesuliyeti ile fiilen yapılacak bölümün fenni mesuliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak şartı ile daha az katlı inşaat yapılabilir.Belediyece uygun görülen hallerde 3 veya daha az katlı bina yapılması gereken yerlerde inşa olunacak noksan katlı binalarda ise bu şartlar aranmayabilir.”Şeklindeki ifadelere dikkat çekildi.Bolu mimarlar odasının belediye’ye sunduğu itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi;”Daha önce benzer parsellerde defalarca talep edilen, bir veya iki katlı yapı yapma isteği kurumunuzca 29.maddesi 3. fıkrası gereğince reddedilmiştir.Karamanlı mahallesi 285 ada, 95 parsel de yönetmeliğe aykırı olarak verilen 6 katlı parselde 2 katlı yapı yapma izni;Belediye meclisince alınan bir karar gereği midir?,Bundan sonra benzer parsellerde aynı uygulama herkese uygulanacak mıdır?,İmar kanunun 29.maddesi 3.fıkrasına aykırı olarak yapılan bu uygulamanın gerekçelerini tarafımıza ivedi olarak bildirilmesini arz ederiz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner124