Spor muhabirleri yarışıyor

TSYD Yönetim Kurulu, her yıl düzenlenmekte olan TSYD Yarışmasına bu yıl Türkiye’nin her ilinden spor gazetecilerinin katılımını destekleme kararı aldı.

 Spor muhabirleri yarışıyor

Bu nedenle Ulusal basına verilen her ödül yerel basına da verilecek. Buna göre Ulusal basın da olduğu gibi yerel basında da:

Gazete-Dergi- İnternette;

1)Haber, 2) Röportaj 3) İnceleme-Araştırma 4) Serbest yazı 5)Maç yazısı 6) Fotoğraf , 7) Sayfa düzeni,

Radyo ve Televizyonda:

1)Haber 2) Röportaj 3) Program 4) Belgesel 5) Kamera görüntü dallarında TSYD üyesi olsun olmasın spor gazetecileri yarışmaya katılabilecek.

Yarışmaya katılacaklar eserlerini 22 Şubat – 21 Mart tarihleri arasında TSYD Genel Merkezine ulaştırmak zorunda olacak.

Yarış statüsü şöyle:

1-Türkiye Spor Yazarları Derneği  her yıl “Spor Yazarları Yarışması” adı altında bir organizasyon düzenler. Amacı  spor gazeteciliğinin gelişmesini sağlamaktır. Dernek amaca uygun başarılı eserleri ödüllendirir.

2- Yarışmaya  Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu  ile jürilerde yer alan üyeler katılamaz.  TSYD’nin tüm doğal üyeleri ile Dernek üyesi olmayanlar, spor servisleri müdürlerinin onay ve öneri mektubunu sunmak koşuluyla ve de koordinatörün uygun görmesi halinde yarışmaya katılabilir. Ancak disiplin cezasıyla TSYD ‘den ihraç edilenler bu yarışmaya iştirak edemez.

3- Yarışma şu dallarda yapılır:

 GAZETE – DERGİ – İNTERNET

1 ) Haber 2) Röportaj 3) İnceleme – Araştırma 4) Serbest Yazı 5) Maç Yazısı ve Yorumu 6) Fotoğraf 7) Sayfa Düzeni..

 TELEVİZYON – RADYO

1)Haber 2) Röportaj 3) Program 4) Belgesel 5) Kamera Görüntü…

YEREL MEDYA

Yerel Basın  yukarıda belirtilen tüm branşlarda  (Yerel Medya) kategorisi altında yarışmaya katılabilir.

4- Ulusal gazetelerin bölge ekleri yerel medya olarak değerlendirilecektir.

5- Yarışmacılar ayrı veya aynı dalda iki eserle katılabilir.

6- Yarışmaya katılacak fotoğraflar A 3 boyutunda bir adet karta basılmış olarak, eserin yayınlandığı 2 adet gazete orijinaliyle birlikte gönderilecektir.

7) Sayfa sekreterleri sayfa düzeni dalında  2 ayrı sayfa ile katılabilecek, jüri bunları değerlendirerek puan verecektir.

 8) Televizyon ve radyo dalında katılacak olanlar, eserlerinin yayın bandını gönderecek, buna yayın tarihini, yayın süresini ve hangi program içinde yer aldığının belirtildiği resmi ve onaylı belgeyi de ekleyecektir. Görüntü bantları  DVD formatında olacaktır.

9- İmzasız eser sahiplerinden servisi sorumlu müdürü veya yazı işleri müdürünün onay imzalı yazısı istenecektir.

10Yarışmacı dilediği takdirde, elli kelimeyi aşmayan bir sunuş yazısını eseri ile birlikte gönderecektir. Yazıda eserin kamuoyundaki etkisini, sonuçlarını, katkısını ve diğer özelliklerini özetleyecek ya da eseri hangi anlayışla hazırladığını anlatacaktır.

11- Yarışmaya gönderilecek eserler, yarışma yılının (1 Ocak – 31 Aralık) tarihleri arasında her hangi bir yayın organında ( günlük haftalık, aylık) yayınlanmış olacaktır. Yayını bir sonraki yıla sarkan seri yazıların başlangıç tarihi esas alınacaktır.

12-Yarışmada alınacak puanlara göre değerlendirme yapılacaktır. (Birinci, İkinci, Üçüncü ) gibi.

13- Kitap yayınları yarışmaya kabul edilmeyecektir.

14- Yarışmaya katılacaklar, eserlerini her dal için ayrı zarf hazırlayarak, TSYD Genel Merkezine teslim edeceklerdir. Yazılı eserler için  1 adet gazete, dergi ve internet için 1 adet orijinal çıktı ile 15 adet fotokopi yollayacaktır. Fotokopiler okunabilir şekilde uygun standarda göre çekilecek A/4 ölçeğinde olacaktır. Sayfa Düzeni dalında yarışmaya katılacaklar, sadece 2 adet orijinal gazete sayfası gönderecektir..

15- Her jüride  TSYD Genel Merkez Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen  bir Yarışma koordinatörü bulunacaktır. Bu Koordinatör jüri toplanmadan önce, eserlerin yarışma kurallarına uygun olup olmadığına karar verecektir. Uygun olmayan eserler için yarışmacı uyarılacak ve kendisinden 3 gün içinde eksiklerinin tamamlanması istenecektir. Doğru dalda katılım yapmamış olan yarışmacılar uyarılacak, yeni tercih yapılmaması halinde yarışma dışı kalacaktır. Yarışma Koordinatörünün oy hakkı yoktur.

16- Başka kurum ve kuruluşların düzenlediği yarışmalara katılmış ve derece almış eserler TSYD yarışmasına kabul edilmeyecektir. Bu durum yarışmadan sonra ortaya çıkarsa, ödül geri alınacaktır.

17- Yarışma jürileri, Spor Yazarları, Gazete, Televizyon ve Radyo Spor Müdürleri, gereği halinde ve Yönetim Kurulu kararıyla TGC ya da uygun görülen spor adamlarından oluşacaktır. Jüriler başkanlarını açık oyla kendileri seçeceklerdir.

18- Jürilerin her üyesi eserlere 40- 100 arası puan verecek, en yüksek ve en düşük puanlar çıkarıldıktan sonraki puanların ortalaması alınacaktır. Puanlamalar 5 ve katları şeklinde olacaktır. Birinci olabilmek için 75, ikincilik için 70 üçüncü olabilmek için ise asgari 65 puana gereksinim duyulmaktadır.

19- Jüri toplantıları İstanbul da yapılacaktır.  Çalışma süresi bir günü aştığı takdirde, aynı üyeler ikinci günde, belirlenen saatte toplantıya katılacaktır. Toplantıya katılamayacak jüri üyeleri görevlerini ve oy haklarını bir başkasına devredemezler.

20- Her dalda derece alanlara, (Madalya, Plaket  ve  gerek görüldüğünde para ödülleri) takdim edilecektir.

21- Bu Yarışma Statüsü, Mayıs 1992 de toplanan TSYD Genel Kurulu’nun verdiği yetkiyle, Oğuz Tongsir Başkanlığındaki (2016) TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulunca, günün koşullarına ve aslına uygun yeniden düzenlenmiştir.

Spor Merkezi

 

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2016, 16:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER