Ceren Cansu Yılmaz

Ceren Cansu Yılmaz

BAĞIMSIZ YARGI YOKSA BAĞIMSIZ AVUKATLAR VAR!

Bu hafta ülkemizde yine hukukçular olarak ne hukuka ne de mantığa sığdıramadığımız bir karar verildi. Avrupa dahil olmak üzere herkesin gözü kulağı Danıştay'ın vereceği İstanbul Sözleşmesi kararındaydı. İnanıyorduk, hukuka, kanuna aykırı bir şekilde verilen sözleşmeden çekilme kararının iptal olacağına. İnanıyorduk hala bağımsız yargının kaldığına. Ama yine acı bir şekilde gördük ki bağımsız yargı kalmamış sadece biz bağımsız avukatlar kalmışız. Yargının geldiği bu acı hale söyleyecek çok şey var ama ben Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu'nun bu konu hakkında yaptığı basın açıklamasını aynen size aktarmak istiyorum.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğine ilişkin 19.03. 2021 tarih 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararına karşı açılan iptal davalarına ilişkin olarak Danıştay 10. Dairesinin oy çokluğu ile vermiş olduğu red kararı siyasallaşmış yargının demokratik hukuk devletine vurmuş olduğu en ağır darbelerden biridir. Zira artık ortada bir güçler ayrılığı rejimi değil, çoğulculuğu dışlayan, tekleştirici, otokratik güçler birliği rejimi hüküm sürmekte, bu karar da bunu ifşa etmektedir.

Söz konusu karar Türkiye'de kadın mücadelesinin en önemli dayanaklarından biri ve kadınların her türlü şiddete karşı koruma kalkanı olan İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldırırken aynı zamanda Anayasa'yı da ayaklar altında almıştır. Lakin bu karar Anayasamızın 90.ve 104 üncü maddeleri yok sayılarak yasama makamı olan TBMM tarafından onaylanarak uygun bulunmuş kanun hükmünde bir insan hakları sözleşmesinden Yürütmenin kararı ile çekilmenin önünü açmış olacak ki; bu milletin iradesinin gaspı ile milli iradenin tek kişinin keyfiyetine teslim edilmesi demektir. Yürütmeye tanınan bu yargı denetiminden yoksun, sınırsız takdir yetkisi başta kadınlar olmak üzere tüm yurttaşların kişi hak ve özgürlüklerini, hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik ağır bir hak ihlalidir.

TÜBAKKOM olarak her koşulda demokratik hukuk devletini savunmaya devam edeceğimizi, İstanbul Sözleşmesi'nden ve kadın hakları mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyor ve bir kez daha hatırlatıyoruz.

Ankara'da yargıçlar yoksa Türkiye'nin 81 ilinde ülkenin mağdur kadınlarını savunacak Avukatlar var. "

Sözün bittiği yer işte burası. Bağımsız yargı yoksa hukuk yok, adalet yok!

Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın...

Önceki ve Sonraki Yazılar