Bankalar açık olacak

Türkiye Bankalar Birliği, tam kapanma döneminde bankaların çalışma durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada bankacılık hizmetleri, şube uygulamaları, çek işlemleri ile ilgili kararlar tek tek sıralandı.

Bankalar açık olacak

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye Bankalar Birliği(TBB), tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin kamuoyu duyurusu yayınladı. 29 Nisan’dan başlayıp 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma kararı alındığı anımsatılan duyuruda bankacılık hizmetleri, şube uygulamaları, çek işlemleri ile ilgili kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

ŞUBELER 10.00-16.00 ARASINDA AÇIK OLACAK

Bankacılık hizmetleri ve şube uygulamalarına ilişkin yapılan açıklamada, “Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikârdır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince, banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri, önem arz etmektedir. Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir. Banka şubeleri 10.00 - 16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler” ifadelerine yer verildi.

ÇEK İŞLEMLERİ

Çek İşlemleri ile ilgili ise şu kararlara yer aldı: “Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan, banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde, hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse, muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise, Türk Ticaret Kanunu’nun aşağıdaki 811. madde hükmünden yararlanabilecektir.”

MÜCBİR SEBEPLER

TBB açıklamasında mücbir sebepler şu şekilde sıralandı: “(1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya Tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin Kamuoyu Duyurusu 2/2 herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzar. (2) Hamil, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla zorunludur. 723. madde hükümleri burada da uygulanır. (3) Mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra hamil, çeki gecikmeksizin ödeme amacıyla ibraz etmek ve gereğinde protesto veya buna eş değerde bir belirlemeyi yaptırmak zorundadır. (4) Mücbir sebep, ibraz süresinin bitiminden önce olmak şartıyla, hamilin bu sebebi kendinden önce gelen borçluya ihbar ettiği günden itibaren on beş günden fazla devam ederse, çekin ibrazına ve protesto çekilmesine veya buna eş değerde bir belirlemeye gerek kalmaksızın başvurma hakkı kullanılabilir. (5) Hamilin veya çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da aynı nitelikte bir belirlemeyi yaptırmakla görevlendirdiği kişinin, sadece kendileriyle ilgili olgular mücbir sebep sayılmaz.”

Açıklamada ayrıca, “Sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle, 30 Nisan - 14 Mayıs 2021 tarihleri arasında bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla, edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. Edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin; Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılmasının üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124