Bolu Adliyesi bilirkişi alacak

Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından bilirkişi alımı için ilan yayımlandı. Yayınlanan ilana göre Merkez ve mülhakat adliyelerine alınacak bilirkişiler için başvurular 15 Ekim’de başlayacak.

Bolu Adliyesi bilirkişi alacak

Haber: N. Halid Altundal

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp, Merkez ve mülhakat adliyelerinde bilirkişilik yapmak amacıyla 2021 yılı tercüman bilirkişi listesi oluşturulacağını duyurdu. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yayınlanan ilanda bilirkişi olarak başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

-En az ilkokul mezunu olması,

-Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

-Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen

suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit

ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma

suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

karar verilmemiş olması

- Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat

icrasından yasaklanmamış

olması,

- Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki

faaliyeti icra etmesi,

- Başka bir Komisyonunun listesinde kayıtlı olmaması.

BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ

İlanda tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvuracakları belirtildi. Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgelerin UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderileceği, belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılacağı da ayrıca ifade edildi. İlanda bilirkişi listesine kaydolmak isteyenler için başvuru tarihinin 15 Ekim Perşembe günü başlayıp 30 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceği ve bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçelerin değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile banka hesap bilgilerinin (İBAN no) bildirilmesi gerekiyor.Listeye kaydolmak isteyen adaylar başvuru dilekçesine eklenecek belgeler listesine bolu.adalet.gov.tr adresine yer alan ilandan ulaşabilecekler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tercüman bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin başvuruları

30 Kasım 2020 tarihine kadar değerlendirilerek, Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin aynı yönetmeliğin 6’ncı maddesindeki şartları haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilecektir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ edilecek. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile Adliye divanhanesinde ve Bolu Adliyesinin (https://bolu.adalet.gov.tr) resmi internet sitesinde ilan edilecek. Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilecekler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlayacak.

KABULE EDİLENLER YEMİN EDECEK

Listeye kabul edilenlere 9 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 09.00'da Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Makamında yemin ettirilecek. Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2020 tarihine kadar, Adliye

Divanhanesine asılacak ve Bolu Adliyesi internet sitesi https://bolu.adalet.gov.tr adresinde

ilan edilecek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem

Dairesi Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet

Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124