Bolu’da ilk defa bir renkli eylem gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 2013-2014 yarıyıl tatilinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü nün 28.01.2014 tarih ve 59917357/101.03/390264 sayılı kararı ile bir sürpriz yaparak Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, ve Anadolu Sağlık Meslek Liselerinden Beden Eğitimi Derslerinin kaldırılmasına Bolu’da görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenleri renkli bir eylem yaptılar. Eşofmanları ve spor toplarıyla birlikte Valilik binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup düdük çalarak protestoda bulundular. Öğretmenler basın açıklamasının ardından ellerindeki topları havaya atarak eylemlerini sonlandırdılar.

 Bolu’da ilk defa bir renkli eylem gerçekleştirildi

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da ilk defa renkli ve göze batan bir eylem gerçekleştirildi. Valilik binası önünde toplanan beden eğitimi öğretmenleri ellerindeki pankartlar, bir taraftan slogan attılar, diğer taraftan da derslerinde kullandıkları düdükleriyle eylemlerini sürdürdüler. Yürüyüş sırasında basketbol, voleybol ve tenis oynayan ve eyleme renk katan öğretmenler bankalar önüne kadar geldiler. Bu eylemi ilk defa gören Bolulu vatandaşlar şaşkınlık içersinde yürüyüşü seyrettiler. Bu ilginç eylem aynı zamanda sendikaları da bir araya getirdi. Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve SES ile MHP Bolu Belediye Başkan adayı Şükrü Gülez ile MHP İl Başkanı Mehmet Aydın eyleme destek verdiler.

 Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü Derneği Başkanı ve İBAL Beden Eğitimi Öğretmeni Zafer Doğru, yaptığı basın açıklamasında: “Benzer bir uygulama 2009-2010 Eğitim Öğretim yılı başında tüm liselerde uygulanmış, öğrencilerden velilerden ve öğretmenlerden, üniversitelerimizin beden eğitimi bölümlerinden ve de birçok sivil toplum örgütlerinden gelen tepkiler üzerine bir yıl sonra geri çekilmek zorunda kalınmıştır. Ne var ki bu geri çekilme kademeli olarak yapılmış, 2009-2010 Eğitim öğretim yılında liseye başlayan gençler hiç beden eğitimi dersi almadan mezun olmuşlardır.  Çünkü öğrenciler Resim, Müzik, Beden Eğitimi derslerinden birini seçmek zorunda bırakılmış ve bu da haftada sadece 1 saatle sınırlandırılmıştı. Bir dönem nesli bir çırpıda böylece harcanmıştı. Aradan geçen üç yılın sonunda 2012-2013 yılından itibaren liselerde tüm sınıflar 2 saat Beden Eğitimi dersi alabilme noktasına gelmişken, bu sene tekrar sistem darmadağın edilmiş, mesleki eğitimde beden eğitimi dersi tekrar tırpanlanmıştır. Bunun öncesinde 4+4+4 sistemi ile İlköğretimde beden eğitimi dersi zaten yok edilmiş, çocuklarımız daha ilköğretimde beden eğitimi dersinden ve spordan mahrum kalmıştır. Tabi beden eğitimi dersinden mahrum kalan sadece çocuklar değil, onları okutacak olan beden eğitimi öğretmenleri de darmadağın olmuş, yerinden yurdundan okullarından ayrılmak zorunda bırakılmıştır” dedi.

ÖĞRETMENLER HARCANIYOR

Doğru, öğretmenlerin harcandığını da belirterek, “Bu da yetmezmiş gibi 4+4+4 sisteminin bir başka garibesi de sınıf öğretmenlerine “yan alan” düzmecesi altında beden eğitimi, resim, müzik öğretmenliği ve hatta Türkçe öğretmenliği yapma hakkı verilmiş, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki niteliklerine ve atama bekleyen on binlerce beden eğitimi öğretmeninin de geleceklerine ve çalışma haklarına darbe vurulmuştur. 4+4+4 sistemi sonucu açıkta kalan sınıf öğretmenlerini kurtarmak adına başta beden eğitimi öğretmenleri olmak üzere resim, müzik ve Türkçe öğretmenleri harcanmıştır. 10 yılı aşkın bir süredir Türk Milli Eğitim sistemi bir türlü rayına oturmamış, yaz boz tahtasına dönüşmüştür. Okula girdiği sistemle mezun olan bir öğrenci nesli dahi yoktur. Ne var ki değişen her sistemle de mağdur olan hep beden eğitimi derslerini alması gereken öğrencilerimiz olmaktadır. Ders çizelgelerinde değişiklik yapılırken üzeri çizilecek ders olarak  ilk akla gelen her zaman beden eğitimi dersi olmaktadır. Meslek liselerinde son yapılan değişiklikte de bu durum değişmemiş, beden eğitimi dersi kökten kaldırılmıştır”

BU BİR CİNAYETTİR

“Uygulamanın bir cinayet olduğunu da dile getiren Doğru, “İlköğretimden lise son sınıfa kadar beden eğitimi dersi yaparak yaşayarak işlenen son derece önemlidir ve dokunulmaması gereken en önemli alandır. Ancak Meslek liselerinde beden eğitimi derslerin kaldırılması hepsinden öte ayrı bir cinayettir. Meslek liseleri aynı zamanda fabrikadır. Meslek liseleri aynı zamanda işyeridir. Meslek liseleri aynı zamanda hizmet  üretim yerleridir. Buradaki öğrenciler aynı zamanda ülkenin üreten ve hizmet veren işçileri gibidir. Haftanın her günü çalışan ve üreten bu öğrencilere haftada 2 saat beden eğitimi dersi ile deşarj olmayı, oynamayı, sportif kültür kazanmayı, sağlığını korumayı, spor yoluyla kendini ifade etmeyi çok gören bir anlayışın, 19. Yüzyılda madenlere girmesi kolay olur diye çalıştırılan çocuklara yapılan muameleden ne farkı vardır? Meslek lisesi öğrencileri toplumun genellikle dar gelirli ailelerinin çocuklarıdır. Eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamamış, maddi imkansızlıklar nedeni ile daha iyi orta öğretim kurumlarına hazırlanma olanağı bulamamış ve ailelerinin bir an önce eve kazanç getirecek bireyler olarak gördükleri öğrenciler bu okullara gitmektedir. Esasen en çok itibar görmesi gereken okulların meslek liseleri olması gerekmez mi. Bu nedenlerle meslek lisesi öğrencilerinin sosyalleşeceği, spor kültürünü geliştirecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, sağlığını koruyabileceği alanlar çok sınırlıdır ya da hiç yoktur. Haftada 2 saat de olsa beden eğitimi dersi ile meslek lisesi öğrencileri deşarj oluyor, sosyalleşiyor, kendilerini fiziksel anlamda ifade edebiliyor (ki bu ergenlik çağında çok önemlidir), sportif bilgi ve beceri öğreniyor yani beden eğitimi dersinin hedeflediği tüm kazanımlara erişme olanağı buluyordu. Ayrıca okul spor takımlarına girerek okullarını yarışmalarda temsil eden meslek liseleri en başarılı liselerdir. Okul takımlarına başvuru oranları en yüksek liselerdir. Çünkü gerek eğitim sistemi içinde gördükleri üvey evlat muamelesi gerekse toplumsal yaşamdaki sosyal adaletsizlik sonucu bulundukları yer nedeni ile kendilerini gösterebilme, sosyalleşebilme, saygı görebilme ihtiyacını ifade edebilecekleri yer olarak sporu ve sportif mücadeleyi görmektedir”

ÇOCUKLAR KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA İTİLİYOR

Meslek Liselerinden beden eğitimi derslerinin kaldırılması nedeniyle öğrencilerin kötü alışkanlıklara itildiğini savunan Doğru, “Beden Eğitimi öğretmenlerinin Şimdi meslek lisesi öğrencilerinin elindeki tek eğlencesi ve oyunu olan beden eğitimi dersini ve dolayısıyla sporu alarak bu çocukları isyankarlığa, sigara ve alkol gibi madde bağımlılığına, kötü alışkanlıklara, internet cafelere,  kahvehanelere itilmiş olmuyor da ne oluyor? Haftada iki saat beden eğitimi dersini meslek lisesi öğrencilerine çok görenler  bu gerçeği göremiyor mu? Milyonlarca lira harcayarak “Meslek Lisesi Meselesi Memleket Meselesi” diye projelerle büyük holdinglerle işbirliği yapılarak çocukların mesleki yeterlikleri ve iş olanakları artırılmaya çalışılırken onların sağlıkları neden göz ardı ediliyor?”

OBEZ ÇOCUKLAR YETİŞECEK

Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü Derneği Başkanı ve İBAL Beden Eğitimi Öğretmeni Zafer Doğru, obez çoukların yetişeceğini de belirterek, “Sağlık bakanlığı “obezite ile mücadele” adı altında kaynak ayırıp reklam filmlerine binlerce lira para harcarken, madde bağımlılığı ilk okullara kadar inmişken, sporda şiddet her alanda giderek yaygınlaşırken, hastaneler 40 yaşında insanların eklem, bel fıtığı, omurga kayması ve hareketsiz yaşamın tüm rahatsızlıklarını yaşamaya terk edilmişken, spor kültürünün bir türlü yerleştirilemediği, sportif başarının dibe vurduğu ülkemizde çocuklarımızın ve  gençlerimizin  beden eğitimi ve sporu öğrenmekten dolayısı ile sağlıklarını koruma eğitiminden mahrum bırakılarak mı bu sorunlarla  mücadele edilecek? Olimpiyatları alabilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı milyonlarca lira para harcayıp kampanya ve yatırım yaparken, sportif başarısı en yüksek olan meslek liselerinde beden eğitimi dersi kaldırılarak ve de potansiyel sporcular daha işin başında adeta toprağa gömülerek mi olimpiyatlara ev sahipliği yapılacak?  Sağlıklı bir nesil için Bedensel gelişimin en az ruhsal gelişim kadar önemli olduğu ne zaman anlaşılacak? Kaldı ki beden eğitimi dersi içinde fiziksel gelişim olduğu gibi en az onun kadar da ruhsal ve ahlaki gelişim vardır”

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ YENİDEN KONULMALIDIR

Doğru, beden eğitimi derslerinin yeniden müfredata konulması gerektiğini de savunarak, “Sonuç olarak; Çoklu zeka kuramı içerisinde bütün zeka kuramları ile ilişkisi olan beden eğitimi dersi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitimden başlayarak lise 12. Sınıfın sonuna kadar zorunlu ortak dersler kapsamında olması gereken bir disiplindir. Hiçbir okul türü bu dersten muaf ve mahrum bırakılamaz. Meslek liseleri ve kısmi olarak sosyal bilimler liselerinde kaldırılan zorunlu 2 saat beden eğitimi dersi tüm sınıflara tekrar konulmalıdır. Beden Eğitimi Dernekleri Federasyonu olarak ve bu federasyona bağlı dernekler olarak bu işin takipçisi olacağımızı ve mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna ve Milli Eğitim Bakanlığına duyururuz. Bize destek olan sendikalar; Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Anadolu Eğitim Sen yöneticileri ve üyelerine, Üniversitemizin Öğretim Üyelerine, BESYO öğrencilerine, ilkokul, orta okul ve liselerdeki öğrencilerimize ve tüm Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyoruz”

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2014, 20:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124