Bolu'da Önemli Yasaklar

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE UÇUCU, UYUŞTURUCU YE ÇAKMAK GAZI SATIŞININ YASAKLANMASI VE BUNA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA DAİR KARAR valilikten tarafından açıklandı.

Bolu'da Önemli Yasaklar

AMAÇ:

Madde 1 : İlimiz sınırları içerisinde çocukların bağımlılık yapan, zihinsel, fiziksel ve psikolojik, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek sentetik ve kimyasal nitelik taşıyan bally, tiner, derby gibi boya çözücü ve yapıştırıcı olarak kullanılan, uçucu ve uyuşturucu maddeler ile çakmak gazının zararlarından korumak, bu maddelerin çocukların erişimini engellemek ve bu ürünlerin amacı dışında satışını ve kullanımım engellenmektir.

KAPSAM:

Madde 2 : Bu karar Bolu il sınırları içerisinde 18 (onsekiz) yaşından küçüklere ilimiz sınırları içinde bally, derby, tiner, çakmak gazı vb. uçucu ve bağımlılık yapıcı nitelikte maddelerin satışını ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırım kararlarını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:

Madde 3 : Türkiye Cumhuriyet Anayasası, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununu 11/C ve 66.maddeleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 11.maddesi, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 3. ve 4.maddesi, 5398 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Dair Kanun ve ilgili Kanunun uygulanmasına dair 05.08.2014 tarihli yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR:

Madde 5: Çocuklara bally, derby, tiner, çakmak gazı vb. uçucu ve bağımlılık yapıcı nitelikte maddeler satılamaz. Çocuklar tarafından kullanılma ihtimali varsa yetişkinlere de satılamaz. Konu hakkında yetişkin bilgilendirilir.

CEZAİ HÜKÜMLER:

Madde 6 : Bu kararın 5.maddesinde belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66.maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesinin 1.fıkrası gereğince yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK:

Madde 7 : Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İLAN:

Madde 8: Bu karar Bolu il sınırları içerisinde her türlü ilan vasıtaları ile ilan olunur.

YÜRÜTME :

Madde 9: Bu karan Bolu Valiliği yürütür.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE BİLET, SATIŞININ YASAKLANMASI VE BUNA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA DAİR KARAR

AMAÇ:

Madde 1: Ailesinin ve barınmakta olduğu kurumun bilgisi dışında evden ve yurttan kaçan, çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarım olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilebilmesi, ailelerde ve toplumda kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM:

Madde 2: Bu karar Bolu il sınırları içerisinde 18 (onsekiz) yaşından küçüklere otobüs terminalleri ve acenteler tarafından bilet satışım düzenleyerek, düzenlemeye uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırım kararlarım kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:

Madde 3 : Bu karar 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66.maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4: Bu kararda geçen,

a)      Otobüs Terminali: Şehirlerarası ve ilçeler arası yurtiçi ve uluslararası insan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir.

b)     Acente(Yazıhane): Ulaştırma Bakanlığından aldıkları yetki belgesi ile terminalde, özel ve tüzel kişilere münhasır karayolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş işyeri,

c)      Otobüs: Yapısı itibarı ile insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 9 kişiden fazla yolcu taşımaya uygun motorlu taşıtı,

d)     Daha erken yaşta ergen olsa bile 18 (onsekiz) yaşını doldurmamış kişiyi tanımlamaktadır.

GENEL ESASLAR:

Madde 5: Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, bunların acentelerinde ve bilet satış noktalarında çocuklara bilet satışı yapılamaz.

Madde 6:

a)      Yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi olmadan bilet talebinde bulunan çocuklarla ilgili olarak iletişim araçları ile velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek, çocuğun seyahatinden bilgilerinin olup olmadığı teyit edilerek durum tutanağa bağlanarak bilet satışı gerçekleştirilir.

b)      Çocuğun bilet talebinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde durum derhal kolluk kuvvetlerine (polis ve jandarmaya) bildirilir.

c)      Çocuğun eğitimi için seyahati söz konusu ise (üniversite öğrencileri ve yatılı olarak diğer illerde eğitim gören öğrenciler) ve durumu çocuk öğrenci belgesi veya öğrenci kimliği ile ispat edebiliyor ise velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi ile irtibata geçilmesine gerek yoktur.

CEZAİ HÜKÜMLER:

Madde 7: Bu kararın 5.maddesinde bendinde belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 5442 sayılı II îdaresi Kanunu’nun 66.maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesinin 1.fıkrası gereğince yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK:

Madde 8: Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İLAN:

Madde 9: Bu karar Bolu il sınırlan içerisinde her türlü ilan vasıtaları ile ilan olunur.

YÜRÜTME:

Madde 10: Bu kararı Bolu Valiliği yürütür.

OKULLARLA İLGİSİ OLMAYAN OKUL ÇEVRESİNDE TOPLANAN ŞAHISLARIN OKUL ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI VE BUNA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA DAİR KARAR

 

AMAÇ:

Madde 1 : Bolu il sınırlan içerisinde kamu düzeninin sağlanması, okul çevresinde şiddet olaylarının engellenmesi, okul giriş - çıkış saatlerinde asayiş ve trafik yönünden gerekli düzenlenmenin yapılması, okul çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak, okulla ilgisi bulunmayan kişilerin okul önlerinde ve çevrelerinde toplanmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilere ve öğretmenlere gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, uyuşturucu madde satıcılarının asıl hedefi olan gençlerimizin uyuşturucu madde zararlarından ve satıcılarından korunmaları, yasadışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü faaliyet gösteren örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının önüne geçmektir.

KAPSAM:

Madde 2 : Bu karar Bolu il sınırlan içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların bahçesi ve çevresini kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:

Madde 3 : Bu karar 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66.maddesi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 2/A ve 11.maddeleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 20/09/2007 tarih ve “Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanması” konulu Bakanlık Genelge No:88 sayılı genelgesi ile 22.01.2013 tarihli “Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi “ konulu Bakanlık Genelge No:4 sayılı uyarınca hazırlanmıştır.

GENEL ESASLAR:

Madde 4:

a)      Öğrencilerin şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okulların yakın çevresinde, bahçesinde ve okul kapısı önünde okul öğrencisi, öğrenci velisi ve okulla ilgisi olmayan şahıslar okul çevresinden uzaklaştırılacaktır.

b)     İlkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okulların öğrencilerinin de mazeretleri olmaksızın (sportif, kültürel vb. faaliyetler dışında) ders saatleri esnasında ve dışında okulların dış kapısı ve çevresinde beklemelerine izin verilmeyecektir.

CEZAİ HÜKÜMLER:

Madde 5 : 4.maddenin ( a ) bendinde belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 5jj42 sayılı tl İdaresi Kanununun 66.maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesinin 1.fıkrası gereğince yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK:

Madde 6 : Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 7 : Bu karar eğitim ve öğretim dönemlerini kapsar.

İLAN:

Madde 8: Bu karar Bolu il sınırları içinde her türlü ilan vasıtası ile ilan olunur.

YÜRÜTME :

Madde 9 : Bu kararı Bolu Valiliği yürütür.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2014, 19:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124