Sicil Belgesi almayan işletmeler uyarıldı

Bolu Valiliği ilimizde faaliyet gösteren işletmeleri uyardı.

Sicil Belgesi almayan işletmeler uyarıldı
 Bolu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ilimizde faaliyet gösteren ve Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmeler uyarıldı. Valilik tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca, 81 ilde yürütülmekte olan Sanayi Faaliyet Tespit Çalışması projesi Ülkemiz ve Sanayimiz için büyük önem arz etmektedir. Projenin amacı “Sanayi Siciline kaydı gerekli iken kayıt olmayan isletmelerin tespitinin yapılmasıdır. Proje kapsamında, İlimiz genelinde faaliyet gösteren ve Maliye Bakanlığı kayıtlarında yer alan, 1192 tırmanın faaliyet tespitleri ile ilgili saha çalışması, bütün personelimizin katılımı ve tam bir ekip ruhu anlayışıyla, Bolu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüzce 01.01.2013 tarihinde başlamıştır. 12.08.2013 tarihi itibarıyla; 1192 firmanın 899 unda işyeri tespiti yapılmış olup; 899 adet firmadan 355’inin Sanayi Sicil Belgesi aldığı, 100 firmanın kapanma, taşınma vb. nedenlerle adreslerinde bulunamadığı anlaşılmış olup, geriye kalan ve faaliyet tespitleri yapılan ve verileri Sanayi Sicil Bilgi Sitemine aktarılmaya başlanan 444 adet firmayla ilgili değerlendirmeler ve işyeri tespit çalışmalarımız devam etmektedir. 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında, sicil kaydı yapılmış bulunan işletmeler ile Maliye Bakanlığı kayıtları arasındaki yeknesaklığı sağlamak ve sanayi işletmelerinin kayıt altına alınması hedeflenen bu çalışma, ülkemiz genelinde tamamlandığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca projelendirilen üretici bilgi sistemi için veri kaynağı oluşturacaktır. Ayrıca, üretici bilgi sistemi üzerinden, Kamu Kuruluşlarına, Üniversitelere ve belirli sivil toplum kuruluşlarına veri desteği sağlanacak, daha sağlıklı ve gerçekçi çalışmalara ve planlamalara zemin hazırlanacaktır. 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. Maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi alma zorunluluğunda olan firmanın tanımı; Bir Maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta kuvvetlerin yardımıyla yapan ve asgari beş kişi istihdam eden veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği ve en az on kişi istihdam eden yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda Yapılan işler (Sanayi İşyerleri) olarak tanımlanmakta iken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 05.07.2005 tarih ve 25866 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sanayi Sicil Tebliği (Tebliğ No: SGM 2005/17)’ne istinaden 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun yukarıda bahsedilen 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran Sanayi işletmelerinin de 1.10.2005 tarihinden itibaren Sanayi Siciline kayıt olmaları mecburiyeti getirilmiştir. Yukarıdaki tanıma uyan ve Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmelerin yetkililerinin en kısa zamanda İl Müdürlüğümüze müracaat ederek Sanayi Sicil Belgesi almaları gerekmekte olup, bununla ilgili; 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanun un ikinci maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa geçici madde eklenmiştir. Söz konusu geçici madde ile “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi isletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz." hükmü getirilmiştir. Bu nedenle; gerek yukarıdaki tanıma uyan ve Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmelerin ve gerekse İl Müdürlüğümüz denetim elemanları tarafından yapılan firma tespit çalışmaları sonucunda Sanayi Sicile kayıt gerekliliği tespit edilen ve kendilerine bu konuda bilgi verilen işletmelerin yetkililerinin yukarıda ifade edilen Kanuni muafiyetten (cezai uygulamadan muaf tutulması) yararlanmaları ve Kanuni zorunluluk olan Sanayi Sicil Belgesini almaları için İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.”

 

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2013, 21:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124