Sığınacak bir yerimiz var mı?

Dünyanın birçok ülkesinde savaşlar sürerken ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ile Irak’ta terör örgütleriyle mücadele etmesi ve günlerce onlarla çatışma içerisinde olması şehirlerdeki sığınak konularını ön plana çıkarttı.

Sığınacak bir yerimiz var mı?

ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

Ülkemize yönelik yapılacak bir saldırı sonrası vatandaşların sığınabileceği sığınakların yeterli olup olmadığı ve bu konuda Bolu Valiliğinin, Bolu Belediyesinin yeterli çalışmayı yapıp yapmadığı, ilimizde kaç tane binanın, resmi dairenin sığınağı olup olmadığı masaya yatırıyoruz.

Ülkemizde ve ilimizde meydana gelebilecek her hangi bir nükleer veya bombalı saldırı sonucunda Bolulu vatandaşların sığınabilecekleri bir sığınak var mı? Varsa bu tür sığınakların nerede olduklarını halk tarafından bilinmesi gerekmiyor mu? Bolu Belediyesi İmar Müdürlüğü, yeni yapılan bina ve resmi kurumlarda sığınak yapım şartını uyguluyor mu? Sığınak Yönetmeliğine göre ruhsatlandırma yapılıyor mu? Varsa ise mevcut sığınakların yerlerinin vatandaşlara basın yoluyla duyurulması gerekmiyor mu? İlimizde kaç tane sığınak bulunuyor? Bunların hepsine bir cevap beklerken, bu konunun derhal masaya yatırılması ve konu hakkında titiz çalışma yapılmasını bekliyoruz. Önemli olan halkımızın can güvenliği ise sığınak konusunda derhal ciddi bir çalışma yapılmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz.

SIĞINAK NEDİR

Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleridir.


GEREKTİĞİNDE GENEL SIĞINAK OLARAK KULLANILACAK YERLER

Sığınak Yönetmeliği Madde 10 - Yapılacak metroların gerektiğinde genel sığınak olarak inşa edilmeleri esastır. Sinema, tiyatro, eğlence yeri, otopark, garaj, kapalı çarşı ve pasaj gibi yapı ve tesislerinin yeraltında inşa edilmelerini teşvik için belediyelerce her türlü kolaylık sağlanması ve buraların gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

Yapı Ruhsat ve Kullanma İzinlerinin verilmesi

Madde 14 – (Değişik:RG-29/9/2010-27714)

Sığınak yeri ayrılması zorunlu bulunan bina ve tesislere, ruhsat eki mimari projesinde gerekli sığınak yeri ayrılmadıkça ve gerekli bilgiler mimari, statik ve mekanik tesisat projelerine işlenmedikçe yapı ruhsatı düzenlenemez. Yapı inşa edildiğinde, Yönetmeliğe ve yapı ruhsatı eki projelerine uygun olarak sığınak tesis edilmedikçe ve denetime yönelik fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin denetim raporlarında sığınakla ilgili hususlar belirtilmedikçe, yapı kullanma izni veya kısmi kullanma izni verilemez. Ruhsat eki onaylı mimari projenin bir örneği ile denetime yönelik fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin uzmanlık alanlarına uygun denetim raporlarının sığınaklara ilişkin bölümü, ilgili idarelerce mülki idare amirliğine gönderilir. Yapı kullanma izni verilmiş yapıların sığınak olarak ayrılmış bölümlerinde Yönetmeliğe aykırı olarak değişiklik yapılamaz.

 

Sığınaklar barışta, 13 üncü maddeye aykırı olmamak koşuluyla, kat malikleri kurulunun oybirliği kararı ve mülki amirin izniyle, bina veya tesisin işletme veya kullanma bütünlüğünü bozmadan ortak alanlar kapsamında kalan başka amaçlarla kullanılabilir. Ancak, gerektiği anda sığınak olarak kullanılabilmesi için Yönetmelikte belirtilen sığınak özelliklerinin kaybedilmemesi gerekir. Bu uygulama yapı ve tesislerde ayrılması zorunlu ortak alanların ayrıca ayrılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu hükümlere uyulmadığının mülki amirlik veya ilgili idareler tarafından tespiti halinde, ilgili idarelerce 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi kapsamında tebligat yapılır. Maliki, müteahhidi veya yöneticisi tarafından en geç bir ay içerisinde aykırılık giderilir. Süresi içerisinde aykırılığın giderilmemesi durumunda, aykırılık ilgili idareler tarafından giderilir ve bedeli 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgililerinden tahsil olunur.

Madde 15 -(Değişik:RG-2/9/1999-23804) İmar planlarında genel sığınak yerleri belirlenerek işaretlenir. İmar planları ve belediye meclisi kararları ile bu Yönetmeliğe aykırı hüküm getirilemez.

 

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2016, 16:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124