Ümit, tartışmalı kararlara açıklık getirdi

Bolu Valisi Ahmet Ümit Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı ile ilimiz Karacasu beldesi ve Mudurnu ilçesindeki turizm ile yayla alanlarında yapılan değişikliklerin detaylarını aktardı. Vali Ümit, “Bahse konu alanlar orman arazisi olarak kullanılmaya devam edilecektir” dedi.

Ümit, tartışmalı kararlara açıklık getirdi

Haber: N. Halid Altundal

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yapılan değişikliklere göre ilimiz Karacasu Termal Turizm Merkezi’nin kaldırılması ile Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının daraltılması, ilimiz Mudurnu İlçesi Dereçetinören Köyü’nde bulunan Göllüören ve aynı ilçe Sırçalı Köyü’nde mevcut Yaylabeli Yaylalarının, yayla statülerinin 6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesi gereğince kaldırılmasına karar verildi. Söz konusu kararlar sonrası belirtilen alanların imara açılacağı iddiaları kamuoyunda tartışma konusu haline geldi. Alınan kararlara ilişkin tartışmalar kamuoyu nezdinde sürerken Bolu Valisi Ahmet Ümit, açıklama yaptı. Vali Ümit yaptığı açıklamada ilimizde 17 Ekim 1993 tarih ve 21731 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Karacasu Beldesinde 30 hektar alanı kapsayan Karacasu Termal Turizm Merkezi, 22 Ağustos 2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile de Köroğlu Dağlarında 51 bin hektar alanı kapsayan Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildiğini hatırlattı.

“TURİZM ALANI YARGI KARARI SEBEBİYLE DARALTILMIŞTIR”

Vali Ümit açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlarla ilgili Valilikçe yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Vali Ümit,  “Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde; Karacasu Beldesi ve Sultan, Hıdırşeyhler, Çampınar, Taşoluk, Mesciler, Çamyayla köylerinin tamamı ile Demirciler ve Berk Köylerinin bir kısmının yer aldığı, bu yerleşim birimlerinde yoğun olarak özel mülkiyet alanlarının bulunması, kamu mülkiyetinde yeterli büyüklükte alan olmaması gerekçelerine istinaden buraların Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm amaçlı kullanımlarının uygun görülmemesi sebebiyle Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin kuzey kısmının daraltılarak Karacasu Termal Turizm Merkezi’nin iptal edildiği tespit edilmiştir. Diğer yandan TMMOB Ankara Mimarlar Odası Şubesi tarafından 21.09.2015 tarihinde açılan iptal davası üzerine Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen 29.09.2020 tarih ve 2020/9058 E- 2020/8319 sayılı kararı ile söz konusu turizm alanının 4. alt bölgesi olan doğu sınırının iptaline karar verildiğinden Danıştay 6. Dairesinin bu kararı gereğince de söz konusu turizm alanının doğu sınırlarından zorunlu olarak daraltıldığı anlaşılmıştır” dedi.

“KARACASU BELDESİ TURİZM BÖLGESİ SINIRI DIŞINDA”

Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi: Doğu yönünden; Danıştay kararı gereğince,

Kuzey yönünden de; bazı alanların turizme elverişli olmaması gerekçeleriyle zorunlu olarak daraltıldığının altını çizen Ümit ayrıca, “Bu işlemlerden sonra Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi halen 38 bin 848 hektar alan olarak devam etmektedir. Valiliğimizce bu alanda Master Plan ihalesinin yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ödenek beklenmektedir. Zorunlu olarak yapılan son daraltma işlemlerinden sonra Karacasu Beldesi ile çevre köy yerleşim alanları, BAİBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Narven Tesislerinin Turizm Bölgesi sınırları dışında, Karacasu Turizm Tesis ve Yatırım Alanları (Termal Otel, Büyük ve Küçük Kaplıca Otelleri, Sağlık Bakanlığı Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, yapımı devam eden 500 yataklı termal tesis inşaatı) turizm alanı sınırları dâhilinde kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ORMAN ARAZİSİ OLARAK KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEKTİR”

Mudurnu ilçesinde bulunan yaylalara ilişkin alınan karara ise Vali Ümit şu sözlerle açıklık getirdi: “Mudurnu İlçesi Göllüören ve Yaylabeli Yaylaları esas itibariyle 31.12.2011 yılına kadar orman arazisi iken vatandaşlarımız tarafından hayvancılık yapmak amacıyla izinsiz olarak iskan alanı haline getirildiğinden Orman Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik ile söz konusu alanlar yayla olarak tarif edilmiş ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla 25.03.2013 tarihinde Göllüören Yaylasında 19 adet, Yaylabeli Yaylasında 8 adet tek katlı ev tespit edilerek bu binaları yapıp kullanan şahıslara kiralanmak amacıyla 30.07.2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Orman Bölge Müdürlüğü envanterine kayıt ve tescil edilmiş ve süreç içerisinde Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce bu evleri kiralamaları için ilgililere tebligat yapılmış olmasına rağmen 2020 yılına kadar herhangi bir kiralama talebinde bulunulmadığı, aynı zamanda söz konusu yaylalarda son birkaç yıl içerisinde herhangi bir yaylacılık faaliyetinin de yapılmadığı tespit edildiğinden Göllüören ve Yaylabeli Yaylalarının 6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesi gereğince yayla statüsünden çıkartılarak tekrar orman arazisi statüsüne dönüştürülmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Bahse konu alanlar orman arazisi olarak kullanılmaya devam edilecektir. Herhangi bir yapılaşma veya başka türlü çalışma yapılması söz konusu değildir. Aynı zamanda bundan sonra bu alanlarda hayvancılık yapılmasına yasal bir engel de bulunmamaktadır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124