Usta, işbirliği destek programını anlattı

KOSGEB Bolu İl Müdürü Abdurrahman Usta, “İşbirliği Destek Programı” hakkında açıklamalarda bulundu. Usta açıklamasında desteklenecek proje konuları, ortaklık modelleri ve giderlere ilişkin bilgiler verdi.

Usta, işbirliği destek programını anlattı

Haber: Ceylan Beykoz

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB) Bolu İl Müdürü Abdurrahman Usta, hayata geçirilen “İşbirliği Destek Programı” ile ilgili açıklamalarda bulundu.  KOSGEB İl Müdürü Usta açıklamasında, işbirliği destek programının amacının kobilerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi olduğunu belirterek, “Daha önceden bu destek işbirliği güç birliği destek programı adı altında yürürlükteydi ve o zaman için destek üst limiti; 300 bin TL si hibe 700 bin TL si faizsiz geri ödemeli olmak üzere 1 milyon TL idi. Fakat Geçtiğimiz yıl yapılan değişiklik ile İş birliği destek programı olarak uygulamaya konulan bu destekte üst limit 2 milyon TL si hibe 3 milyon TL si faizsiz geri ödemeli olmak üzere 5 milyon TL ye çıkarıldı” dedi.

“İŞLETMELERİN EN AZ 1 YIL ÖNCE KURULMUŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR”

Usta açıklamasının devamında destekten faydalanmak için işbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı arandığının altını çizerek, “Fakat orta-yüksek teknoloji alanında işbirliği yapılması durumunda 3, yüksek teknoloji alanında iş birliği yapılması durumunda ise 2 işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir. İşbirliği destek programından faydalanmak için bir araya gelen işletmelerin her birinin ön başvuru tarihinden itibaren en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması gerekmektedir” diye konuştu.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

KOSGEB İl Müdürü, program kapsamında desteklenecek proje konularını ise şu şekilde sıraladı:

“İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.”

İŞLETİCİ KURULUŞ VE PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Açıklamasında işbirliği destek programında 2 farklı ortaklık modelinin olduğunu söyleyen Usta, ortaklık modelleri ile alakalı olarak, “Bunlardan bir tanesi olan işletici kuruluş modelinde işbirliği yapan kobiler bir araya gelerek bir işletici kuruluş yani yeni bir işletme kuruyorlar. Bu kurulan yeni işletmenin Türk ticaret kanununda belirtilen Limited veya anonim şirket statüsünde kurulması gerekir. Bu modelde İş birliği yaparak bir araya gelen kobiler yeni kurulan işletmeye ortak oluyorlar. Fakat proje süresince ve proje sonrası izleme tarihinde kadar ortaklardan herhangi birinin payı %50 den fazla olamaz.İş birliği destek programındaki diğer ortaklık modeli ise proje ortaklığı modelidir. Yeni bir işletme kurmadan iş birliği yapan kobilerin her birinin proje iş zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir” ifadelerine yer verdi.

İş birliği destek programında proje süresinin en az 12, en fazla 36 ay olabileceğini belirten Abdurrahman Usta,  destek oranının yüzde 60 olduğunu, yani Proje süresi boyunca proje kapsamında desteklenmesine karar verilen giderlerin yüzde 60’ının KOSGEB tarafından desteklenmekte olduğunu da sözlerine ekledi. Usta konuyla ilgili olarak personel, makine teçhizat ve kalıp , yazılım, hammadde ve malzeme, iş yeri kirası, hizmet alımı, diğer proje giderleri desteklenecek proje giderleri içinde yer aldığını bildirdi.

“HERHANGİ BİR ASGARİ EĞİTİM DÜZEYİ GEREKMİYOR”

Personel desteği için herhangi bir asgari eğitim düzeyi gerekmediğini vurgulayan Usta açıklamasında işbirliği destek programıyla ilgili ayrıca şunları söyledi: “Lisans mezuniyetine kadar eğitim durumuna sahip olanlar için brüt asgari ücretin 2 katını, lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3 katını, yüksek lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 katını ve doktora mezunları için brüt asgari ücretin 5 katını geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir. Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim, fazla mesai vb. ek ödemeler hariç) üzerinden geri ödemesiz destek verilir. Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve kalıpların yeni olması gerekir. Ancak ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, proje başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 yaşında olan makine ve teçhizat destek kapsamında değerlendirilir.  Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının yüzde 5’ini aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez. Projeye konu satın alınacak makine teçhizat ve yazılımın yerli olması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilir. İlk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye esas tutarın yüze 30’u oranında erken ödeme yapılabilir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124