Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler Görevlerine Başladı

İlimizde faaliyet gösteren 5 adet kanatlı kesimhanesi, 1 adet kırmızı et mezbahası ile ve 5 adet parçalama tesisinde çalışmak üzere 6 Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde sözleşme imzalayarak göreve başladı. Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun ve ilgili yönetmeliklerin zorunlu kıldığı hususları yerine getirmekle mükellef olacaklar.

Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler Görevlerine Başladı
HABER MERKEZİ

İlimizde faaliyet gösteren 5 adet kanatlı kesimhanesi, 1 adet kırmızı et mezbahası ile ve 5 adet parçalama tesisinde çalışmak üzere 6 Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde sözleşme imzalayarak göreve başladı. Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler,  5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun ve ilgili yönetmeliklerin zorunlu kıldığı hususları yerine getirmekle mükellef olacaklar.

Yetkilendirilmiş Veteriner hekimler aşağıdaki görevlerini yerine getirerek ülkemizde ulusal mevzuatımıza uygun güvenilir gıda üretilmesi ve halk sağlığının korunmasına büyük katkı sağlayacaklardır.

Bu Kapsamda Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerin Görevleri

Görevli olduğu kesimhanenin belirttiği kesim günlerinde görevi başında bulunmak. Hayvan ile birlikte getirilen evrakların (Nakil Beyannamesi, Veteriner Sağlık Raporu Dezenfeksiyon Belgesi v.b )kontrolünü yapmak. Kesime gönderilen kanatlı  hayvanlara ait bilgi formunu  kontrol etmek. Gelen hayvanların kesim öncesi muayenelerini yapmak. Antemortem muayene defterini tanzim edip imzalamak. Muayeneden sonra sağlıklı ise kesime izin vermek.

Şartlı kesim veya şüpheli kesimlerde gerekli prosedürleri izlemek. Kesimhanede  izlenebilirlik kontrollerini yapmak

Nakil sonrasında Kesimhanede  hayvan refahını sağlamak. Kesim sonunda postmortem muayene yapmak. Postmortem muayene defterini tanzim edip imzalamak. Et ile ilgili bölümlerde  ortam sıcaklıklarını, bütün ve parça et iç sıcaklıklarını kontrol etmek. Kesimhane içerisinde çalışan personelin gerekli hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek(önlük ,maske ,eldiven, bone kullanımı gibi.) Şehir dışına gidecek hayvan maddeleri (karkas) için yurt içi hayvansal ürün sevklerine mahsus veteriner sağlık raporunu  düzenlemek. HACCP tetkiki. Kesimhanede kullanılan suyun klor seviyesin günlük kontrolünü yapmak. Atıkların bertarafının mevzuata uygunluğunu sağlamak. Temizlik dezenfeksiyonun uygun yapılmasının kontrolü, Soğuk depoların ısı kayıtlarının düzenli tutulmasının kontrolü, Canlı hayvan ve et nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonun kontrolü. Günlük kesimhane faaliyet formlarını tutmak.Yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklikler konusunda ilgili birimleri uyarmak, giderilmeyen eksiklikleri de kapsayan Denetim Raporunu, aylık olarak her ayın son işgünü İl Müdürlüğüne sunmak. Kesimhanede tutulan kayıtları incelemek (tehlike analizi, HACCP ilkeleri haşere kontrol vb.) Tesiste otokontrol amaçlı yapılan testlerin sonuçlarının izlenmesi ile bu sonuçları karşılaştırmak, ve resmi kontrolü sağlamak için ürün, su, bina, ekipman ve personelden numune alınarak kontrollerinin yaptırılması. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yapmak (örn. kalıntı izleme ve geri izleme numunelerini almak vs.) 5996 sayılı kanun ve bağlı yönetmeliklerin kesimhanelerde uygunluğunu kontrol etmek. Üretimin her aşamasında işletmede gıda güvenliğinin sürekliliğini sağlamak. Hikmet ÇİÇEKLİ, Murat KUBİLAY, Mustafa ALLAHVERDİ, Cüneyt SELVİ, Neslihan AKSAN ve Kerim ERDAL yetkilendirilmiş Veteriner Hekim olarak göreve başladılar.


Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2015, 17:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124