Ceren Cansu Yılmaz

Ceren Cansu Yılmaz

CEZA KANUNU’NDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YOLDA

16/03/2022 tarihinde Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Komisyona sunuldu.

Komisyona sunulan bu Kanun teklifi ile kanunlarda yapılacak bazı değişikliklerden size bahsedeyim. Türk Ceza Kanunu’nun takdiri  indirim nedenlerine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılarak failin duruşmada mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaması sağlanacak.

Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinin suçun nitelikli hali kapsamına alınması, kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit suçlarının kadına karşı işlenmesi halinde öngörülen cezaların alt sınırlarının arttırılması bu kanun teklifinin kabul edilmesi ile sağlanacak.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti olması durumunda verilecek cezada artış yapılacak.

Israrlı takip fiilinin müstakil bir suç olarak düzenlenecek, yaptırıma bağlanacak  ve bu suçun uzlaştırma kapsamı dışında tutulacak.

Çocukların cinsel istismarı, ısrarlı takip ve kadına karşı işlenen kasten yaralama, eziyet, işkence suçlarında mağdurun ve şikayetçinin istemi halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesi yapılacak.

Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene , teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak adli soruşturmalar için izin alma usulü getirilecek ve bu kapsamda izin verme  yetkisi Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu’na verilecek.

Umarım bu kanun teklifi kabul edilir,  yürürlüğe girer ve hepimiz için de güzelliklere vesile olur…

Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın…

Önceki ve Sonraki Yazılar