DİLİN  KEMİĞİ  YOK.

Boluspor  yönetim  kurulunun  yapmış  olduğu  basın  açıklamasını  hepimiz  az  çok  takip  ettik.  Sayın  BaşkanAbdullah  Abatve  ekiparkadaşları  eskiyöneticiler  ilealakalı  birhayli  düşündürücüve  zanaltında  bırakıcısöylemlerde  veithamlarda  bulundu.  Yalnız  dikkatimizi  çeken şey eski  başkanın  yönetiminde  bulunan  yöneticilerin de  Abdullah  Bey`in yanında  basın  açıklamasında  bulunmasıydı.

Sayın  başkanasadece  merakımdansoruyorum ? Siz   seçimden   sonra  eskibaşkan  ile  el ele          kol kola   pozlar  verdiniz,  birlikçağrısı  yaptınız.  Bu  yönetim  size  (sizin  tabirinizle  zorla )  bu  kulübü  verirken  mali  bütçeyi  neden  iyice  irdelemediniz.

Eski  yönetimdeolan  arkadaşlardekontsuz  ödemeler  olduğunu ,usulsüz  işlerin  döndüğünü    kulübün  malibütçesinin  ve  yapısının kötü  olduğunu   size  detaylıbir  rapor  halinde  sunmadılar mı? Ya da  eskiyönetim  vesizin  yönetiminizde  bulunan bu  arkadaşların,  buolup  bitendenhiç  haberi  yoktu da  bunlarsadece  alınangalibiyetlerde  taraftaraüçlü  çektirmekiçin  vesoyunma  odasındagalibiyet  pozlarıvererek  sadecekendi  reklamlarınıyapmak  içinmi  yönetimegirmeye  talipoldular  ve  girdiler. Eski  başkanınbu  yaptığıusulsüzlüklere  neden  itiraz edip ‘’ olmaz arkadaş bu  hainliktir’’ demediler. Ayrıca  yıllardırartık  sıkılarak  tüm  başkanlardan  dinlediğimiz `,

‘’ Ben  şu  kadar  cebimden  para  koydum.  Benim  paramı  ödeyin .  Kulübe  zorla  başkan  oldum , ben  zaten  Boluspor  sahipsiz  kalmasın  diye   bu işe  soyundum. ‘’  söylemlerden  bıktık  usandık.

Basın  toplantısında  belirttiğiniz ‘’ bu  kulüpyılda  birkaçbüyük  fabrikakuracak  imkana   sahip ‘’  Bukulüp  bubütçeye  sahipise  yüksekciro  yapıyorsaneden  başkanlarcebinden  parakoyarak  biryıl  geçmedenkoydukları  buparayı  tahsilyoluna  gidiyorlar.Kulüp  doğruyönetildiği  sürecebu  kulübünhiçbir  yöneticisinincebindeki  parayaBoluspor’un  ihtiyacı  olduğunu  düşünmüyorum.  Boluspor’un  tüm  eski  yöneticileri , yönetimsel  anlamdabaşarısız  olmuşlarve  bukulübü  birtürlü  süperlige  çıkaramamışlardır.  Her  seçilenbir  öncekini  yerden yere  vurmuşsürekli  birbirleriile  ve  kendileriyle  çelişkiye  düşmüşlerdir.

Boluspor  geçmiş  yıllarda  da  bir sürü  transferhataları  yapmışve  bu  yıl da  yapmayadevam  etmektedir. Başkanın  yine  kendi  söyleminde  olduğu  gibi hiçbir  müsabakada  forma  giyemeyen  oyuncuya , maaşı  ve  alacağıödenip  devrearası  kulüpten  gönderildiğini belirtmiştir.  Bu  transferin de   kendi  hataları  olduğunu  ve  bu  hatayı ( Boluspor’un  kasasından  çıkan  parayı  gözetmeksizin)  düzelttiklerini söylemektedirler.

Sayın  başkan  Abdullah  Abat’ın  düzgün  kişiliği  ve  çalışkanlığı  ile  bu  yapmış  olduğu  basın  açıklamasının  örtüşmediğini  düşünmekteyim. Kendisinin  Boluspor’a  gerçekten  faydalı  olacağı kanısındayım  fakat  sürekli  yanlışları  irdeleyip  her  yönetimdeolduğu  gibibu  yönetimde de eskilere  takılıpkalmanın ,Boluspor’a  ve  camiaya  çokzarar  verdiğini görmekteyiz.

Kişi  vesöylemlerin  yaptıklarınatakılmadan ,işimize  bakmalıyız.   Sürekli  birkavga ,kargaşa  içindenkurtulup  doğrukişi  olarakmücadelemizi  verirsekdaha  başarılıolunacağı  kanısındayım. Dilin  kemiğiyok  demiş  atalarımız.  Konuşurken , geçmişive  geleceğiirdelerken  insanlarışerefsizlik ,hainlik ,ihanet  ilesuçlamak  bukadar  basitolmamalı  diyedüşünüyor  saygılar  sunuyorum.

YORUM EKLE

banner128

banner124