Ceren Cansu Yılmaz

Ceren Cansu Yılmaz

İŞTE BU HUKUKSUZ!

Bir hukukçu olarak aşağıda yazacağım her bir kelimeden utanıyorum! Savunduğum ilkelerin, hukukun, yargının, adaletin yaşadığımız her geçen gün biraz daha fazla ayaklar altına alınmasından utanıyorum.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10. Daire’sinin İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka aykırı bir şekilde verilen çıkma davasında vermiş olduğu “sözleşmeden çıkılmasının hukuka uygun olduğu” yönündeki kararını onadı. Yani kanunlar, mevzuatlar, içtihatlar ortadayken yapılan hukuksuzluk perçinlenmiş oldu. Biz buradan artık yargının kanunlara göre değil siyasilere göre işlediğini bir kere daha açık bir şekilde gördük. Şimdi dava Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak. Çok acı da olsa bir hukukçu olarak umudun var mı bu aşamadan derseniz yok. Acınacak halimize bile gülemiyorum ben artık.

Kanunlar var bu ülkede değil mi? Yargı var, adalet var diyoruz ve bu işi yapıyoruz. Ama göz göre çiğnendiğini, yok sayıldığını görüyoruzo kanunların, içtihatların. Diyecek çok şeyim var. Ama yetmiyor, ifade edemiyorum bir hukukçu olarak çaresizliğimi.

İstanbul Sözleşmesi neden önemli?

1 Temmuz’da yürürlükten kalkan, imzalandığı ve yürürlüğe girdiği günden bu yana siyasetin gündeminde olan sözleşmenin 1. maddesi, sözleşmenin amacını tanımlıyor:

  • Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,
  • Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak,
  • Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak,
  • Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak,
  • Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Tarafların söz konusu sözleşmenin hükümlerini etkili bir biçimde uygulamalarını sağlama amacıyla bu sözleşmede spesifik bir izleme mekanizması oluşturulmuştur.

İşte biz bu amaçları taşıyan bir sözleşmeden hukuksuz bir şekilde, siyasi amaçlarla çıktık. Her geçen gün artan kadın cinayetlerinin önünde bir siper gibi durmamız gerekirken, biz bu vahşetin önündeki engelleri bire birer kaldırıyoruz. Dur demek bir yana dursun artması için var gücüyle çalışıyor bu siyasi düzen.

Utanıyorum. Yargıya itibar edilmeyen, siyasilerin maşası olmuş bir hukuk düzeninin ferdi olmaktan utanıyorum. O yitip giden canlara veremediğim her bir hesaptan utanıyorum!

Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.

Önceki ve Sonraki Yazılar