İlhami Candemir

İlhami Candemir

MÜLK SAHİBİ KİRACI MUHABBETLERİ!

Gün geçmiyor ki kiraya verenlerle kiracılar arasında basına yansıyan bir problem olmasın. Tabi bunun değişiklik nedenleri vardır. Bu nedenlerden birisi, iktidarın BİLİMSEL ekonomi kurallarını göz ardı ederek uyguladığı TÜRK TİPİ kuralların sonucu olarak ortaya çıkan astronomik kira bedeli artışlarıdır, bir diğeri ise yeni kira HÜKÜMLERİDİR.Not/ Bu gün elimizde KİRA KANUNU adı altında bir kira kanunu yoktur.Kira hususu Borçlar Kanununun içindedir,yani SIĞINMACIDIR. Bu nedenle kira kanunu demedim kira HÜKÜMLERİDİR dedim ve diyeceğim. Nokta. Devam edelim. Bu günkü yazımda mülk sahibi-kiracılar arsındaki sorunların nedenlerinden birisi olarak gösterdiğim kira artışları olayını atiye bırakarak bu sorunlara neden olarak gösterdiğim diğer unsur yani KİRA HÜKÜMLERİ hakkında bir iki kelam etmek istiyorum.

Kira konusu hem ekonomik ve hem de sosyolojik anlamda çok önemlidir. Geçmiş dönem iktidarları bunu anlamış olacaklar ki taaa 1955 yılında münhasıran (özel olarak) “gayrimenkul kiraları” adı altında 6570 sayılı kanunu yürürlüğe koymuşlardır. Bu kanun 56 yıl kullanılarak-içtihatların da katkısı ile-herkes hakkını-hukukunu bilir hale gelmiştir. Keza bu kanunun uygulandığı dönemlerde yargı -süre ve masraf anlamında- vatandaşları bu günkü kadar bunaltmıyordu. Ne var ki AKP iktidarı bu kira hususunun önemini anlayamadığından olacak ki 2011 yılında yürürlüğe koyduğu 6101 sayılı kanunla “kira kanununu” yürürlükten kaldırarak kira hususunu 6098 sayılı Borçlar kanununun içine sığdırıvermiştir. Yani dünün koskoca “kira kanunu” bu gün Borçlar Kanununun içinde SIĞINMACIDIR.

Sayın okurlar, kira kanunun bu yolculuğundan sonra gelelim halen meri olan Borçlar kanununun içindeki “kira hükümlerine”. Kira hükümleri, Borçlar Kanununun “dördüncü bölümünün”299 ila 378. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kira hükümleri kanunda üç ayırım(kısım) halindedir. Birinci ayırım “genel hükümler” ikinci ayırım “konut ve çatılı işyeri kiraları” ,üçüncü ayırım ise “ürün kirası” dır.Hatta -af edersiniz-hayvan kiraları için bile üç madde halinde hükümler vardır(376,377,378). Bu maddeler ürün kirası ayırımının içindedirler.Nerede kalmıştık?Kira hükümlerinde.Öyle ise konuya dalalım bakalım neler var neler yok görelim; Konu, genel hükümler ile konut ve çatılı işyeri kiralarıdır. Bu ayırımlar borçlar kanununun 339 ila 356.maddeleri arasındadır. .

Sayın okurlar , kira hükümlerinin “genel kısmı” ile “konut ve çatılı işyeri kiraları” ile ilgili 339 ila 356.maddelerini irdeledim ve hepsini yazıya döktüm. Ne var ki beş sayfa doldu. Gazetenin bana ayırdığı sınırı bu kadar aşamazdım,bu nedenle sadede gelerek-soruşturma sonucu ortaya çıkan fezleke misali- anlatmak istediğim ana konuyu özetin de özeti olarak siz sayın okurlarla paylaşmak istiyorum. KİRA HÜKÜMLERİ şöyle olacak diyor, böyle olmayacak diyor ama şöyle olmazsa mahkemeye veya icraya müracaat, böyle olmazsa mahkemeye veya icraya müracaat dışında çözüme yönelik bir husus yok. Mahkemelerin ve icraların durumu belli, hem masraflar çok ağır ve hem de karar ve kesinleşme süreleri yılları alıyor, bu nedenle kapıdan bir giren pişman bir girmeyen. Benim gibi eskilerin kullandığı “maşa varken elini ateşe sokma” diye bir özlü söz vardır; Burada murat edilen maşa YARGIDIR.İşte bu yeni kira hükümleri sonucu ortaya çıkan sorunların halli her ne kadar mahkemeler ise de-yukarıda değindiğim gibi-mahkemelerin çok uzun sürmesi ve çok masraflara mal olması sonucu vatandaşın elini ateşe sokturarak nahoş(hoş olmayan) olaylara neden olmaktadır. Öyle ise acilen yeni yasal düzenlemeler yapılmalı. Örneğin tüm kira bedellerinin bankaya yatırılması zorunlu hale getirilerek 3 ay 5 ay neyse kira bedelini yatırmayan kiracılar hakkında-banka hesapları müstenit yapılarak-mahkemeye gitmeden icra yolu ile tahliye sağlanabilir veya iki, üç neyse noter tarafından düzenlenen ihtarnameye muhatap olan kiracılar hakkında da bu ihtarnameler müstenit gösterilerek mahkemeye gitmeden icra yolu ile tahliyeler sağlanabilir ve hatta bu ihtilafların bir çoğunun arabulucular kanalı ile halli yoluna gidilebilir diyorum. Yoksa bu gidişle kiracı- mülk sahipleri arasındaki istenmeyen olaylar çığ gibi artacak. Benden söylemesi. Hoşça kalın.

Önceki ve Sonraki Yazılar