Nizamettin Yıldırım

Nizamettin Yıldırım

Mülteci Sorunu Hakkında Halk Ne Düşünüyor?

Türkiye’de mülteci sorunu terör sorununun da önüne geçmeye aday. Her ne kadar dini çevreler ve hükümet sorun yokmuş gibi davranıyorsa da, tedbir alınmazsa Türkiye’nin birinci sorunu haline gelebilir.

Bunu ezberden söylemiyoruz araştırdık. Geçtiğimiz Ağustos ayı içinde 21 ilde 1802 denekle konuştuk. Çünkü bilginin kaynağı saha idi. Kulaktan dolma, kanaatlerle, ideolojiyle hareket etmek sorunu çözmez daha da karmaşık hale getirirdi.

Üyesi olduğum Yeniden Aydınlanma Derneği'nin fedakar üyeleri iki buçuk aydır sıkı bir çalışma performansı gösterdiler. Sonuçları 20 Ekim günü İstanbul’da açıkladık ama kendi kendimize propaganda yaptık. Çünkü basından kimse itibar etmemişti.

İşin istatistik verilerini toplama değerlendirme kısmında yoğun emeğim oldu. Onun için bu çalışmanın kaybolup gitmesine gönlüm razı olmadı. Şahsi ilişkilerimi kullanarak Odatv ve Yeniçağ gazetesine araştırma raporunu gönderdim. Odatv'de 21 Ekim'de, Yeniçağ'da da 22 Ekim'de haber oldu. Ayrıca 22 Ekim'de Yeniçağ'ı referans gösteren Haber3 internet sayfası Odatv'yi referans alan tr724 sayfası anketi yayınladı.

Gelelim araştırmamıza;

Konu, halkın mültecilere bakışı.

Birinci sorumuz “Mültecilerin Türkiye’de sorun oluşturduğuna inanıyor musunuz? Evet diyenlerin oranı yüzde 56,7. Olumsuz görüşlerin toplamı yüzde 94,7. Bu çok büyük bir oran. Başka hiçbir araştırmada kolay kolay bu oran çıkmaz.

İkinci soru,"Mültecilere yapılan sosyal yardımlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Buna da yüzde 40,2 oranında 'yardımlar hemen kesilsin', yüzde 23 oranında' daha ne kadar yadım yapılacak', yüzde 18,3 'kendi vatandaşımıza yardım yapılsın' diyen var.

Burada da olumsuz görüş toplamı yüzde 91,8. Lehte olanlar yüzde 7,1, küçük bir grup da 'fikrim yok' diyen var.

Diğer sorular 'Mülteciler okullara ve üniversitelere alınmalı mı?', 'Mülteci olayının geri planında ne var?', 'Ekonomik sıkıntın sebebi sizce nedir?', 'Mülteciler konusunda kısa vadede ne yapılabilir?', 'Oturduğunuz apartmanda komşularınızın yarısı mülteci olsa ne yapardınız?' şeklinde sorular soruldu. Beklendiği gibi bunların hepsine olumsuz cevaplar verildi.

Üzerinde duracağım ayrıntı şurası. Çapraz tablolarla yani iki faktörü bir arada değerlendirdiğimiz zaman bize çok önemli bilgiler veriyor. Bunlardan biri, kendini tanımlamayla mültecilere yardım. Mültecilere yardımları siyasi konumuna göre değerlendirdiğimizde, dindarların yüzde 21,2 'yardımlar devam etsin' diyor. Bütün gruplar içinde en yüksek orana sahipler. Bu oranıyla da yardımlara devam edilmesini isteyenlerin yüzde 40,3'ünü oluşturuyor. Bir başka ifadeyle 'yardımlara devam edilsin' diyenlerin yüzde 40,3'ü dindar. Din kardeşliği ön plana çıkıyorsa da, yine de bir direnç var.

İkinci önemli bulgu, kendi görüşleri doğrultusunda yardımların amacının Müslüman kardeşlerimize yardım ve ümmetçilik fikrini benimseyenlerin cevabı. Beklenti bu iki seçenek tercihleri oranı yüksek olması. Dindarların yüzde 46,9'u 'Müslüman kardeşlerimiz' diyor.

Ümmetçilik seçeneği ise yüzde 4,1 oranında tercih edilmiş. Muhafazakarlarda ise yüzde 2,6 gibi oldukça düşük düzeyde kalıyor.

Buradan şu sonuç çıkıyor, iktidara yakın olan dindar ve muhafazakar grup 'ümmetçilik' fikrine inanmıyor. Hele bir de Suriye operasyonuna karşı cephe olan Araplar iyice puan kaybetti. Bu oranlar daha da düştü.

Ümmetin Halifeliğine soyunanlar bu araştırmayı iyi incelesin. Kendilerine yol gösterecektir.

Önceki ve Sonraki Yazılar