DENİZLİ 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Mohammad ve Sıddıka oğlu, 1990 doğumlu, müşteki Mohammad Kasım ÖZBEK 'in kamu davasında;

Sanık Ahmet ERCAN müdafi tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesinde; "Mahkemece sanığın cezalandırılmasına dair KARARI İSTİNAF EDİYORUZ. sanığın ifadelerinden açıkça anlaşılıyor ki bu sanık müştekiye herhangi bir suç unsuru işlememiştir. Müşteki yapacağı yasaklı malın satışı için sanıkları davet etmiş.Kapısı kilitlenmemiş herhangi bir şekilde kaçması uzaklaşması mümkün iken yapmamış, polisleri görünce, Kendisinin yasaklı madde ile ilgilendiği için suçlu psikolojisiyle dama çıkarak polislerden kaçmaya çalışmış ve yakalanmıştır. Şüpheli Ahmet herhangi bir darp, cebir, de bulunmamıştır. Üzerindeki sigara yanık izleri varsa da eskidir ve ne zaman yapıldığı belli değildir. Taze sigara yanık izinin birkaç gün taze ve yeni yanık izi olduğu açıkça belli olur. Raporda taze veya sigara yeni yanık izi dememektedir. Kabule göre de Sanık hakkında lehine indirimler ve hükümle uygulanmamış, Ceza fahiş verilmiş ve ertelenmemiştir. Tüm bunlardan ve dosya kapsamından sanığın cezalandırılmasına dair yeterli delil yoktur. beraatı gerekir. Kararın bozulması, Sanığın Beraatına karar verilmesi saygı ile arz olunur."Mahkememize sunulan iş bu 04.01.2023 tarih ve 2019/310 Esas 2022/491 Karar sayılı istinaf başvuru dilekçesi, tüm aramalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiştir. İlanın, gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, Denizli Merkezde (yargı sınırları içinde) bulunanlar için doğrudan; Denizli Merkez (yargı sınırları) dışında bulunanlar için bulunduklar yer Ağır Ceza (yokluğu halinde Asliye Ceza) Mahkemesi kanalıyla Mahkememize verecekleri (gönderecekleri) bir dilekçeyle istinaf başvurusuna karşı cevap verebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr.

ILN1802838

#ilangovtr
BASIN NO: ILN1802838