İHALE İLANI (05.08.2014)

T.C. MUDURNU İCRA DAİRESİ

İHALE İLANI (05.08.2014)

2013/345 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bolu İl, Mudurnu İlçe, 110 Ada No, 62 Parsel No, Seki Tarla Mahalle/Mevkii, Elmacıkdere Köyü, Keşif esnasında ekili veya sürülü durumda olmadığı görüldü ve gözlemlendi. Taşınmaz % 20 düz eğimli bir topografyaya, kumlu tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz, üzerinde yöre şartlarına uygun olarak buğday, arpa gibi tahıl ürünlerinin, fiğ-yonca-korunga gibi yem bitkilerinin kuru şartlarda ekiminin yapılabileceği, kapama fındıklık kurulumuna da uygun tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın tarımsal verim, köy içinde olması gibi objektif ve sübjektif unsurları göz önüne alındığında; 1m2 fiyatı 2,00 TL. dir.

Adresi: Elmacıkdere Köyü Mudurnu / BOLU

Yüzölçümü: 3.049,01 m2

İmar Durumu: İmar planı dışındadır.

Kıymeti: 6.098,02 TL

KDV Oranı:%18

1.  Satış Günü: 10/09/2014 günü 10:30 -10:35 arası

2.  Satış Günü: 15/10/2014 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri: Mudurnu Adliyesi Kamelyası

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bolu İl, Mudurnu İlçe, 113 Ada No, 8 Parsel No, Seki Tarla Mahalle/Mevkii, Elmacıkdere Köyü, Keşif esnasında üzerinde çeşitli yaş ve cinslerde meyve ağaçlarının olduğu kapama meyve bahçesi niteliğinde olduğu görülmüştür. Bunların 1 adet 20 yıllık ceviz, 1 adet 20 yıllık elma, 1 adet 10 yıllık kiraz, 2 adet 10 yıllık erik, 1 adet 10 yıllık muşmula ağaçları oldukları tarafımca tespit edilmiştir. Taşınmaz düz bir topografyaya, kumlu tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz, üzerinde yöre şartlarına uygun olarak ağaçların dışında kalan alan üzerinde bahçe bitkilerinin sulu şartlarda ekiminin yapılabileceği tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın tarımsal verim, dereye cepheli olması, köy içinde olması gibi objektif ve sübjektif unsurları göz önüne alındığında; İm2 fiyatı 6,00 TL, ağaçların ise 400,00 TL. dir.

Adresi: Elmacıkdere Köyü Mudurnu / BOLU

Yüzölçümü: 511,91 m2

İmar Durumu: İmar planı dışındadır.

Kıymeti: 3.471,46 TL

KDV Oranı:%18

1.  Satış Günü: 10/09/2014 günü 10:40 - 10:45 arası

2.  Satış Günü: 15/10/2014 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri: Mudurnu Adliyesi Kamelyası

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bolu İl, Mudurnu İlçe,  117 Ada No, 4 Parsel No, Köy İçi Mahalle/Mevkii, Elmacıkdere Köyü, Keşif esnasında ekili veya sürülü durumda olmadığı görüldü ve gözlemlendi. Taşınmaz düz bir topografyaya, kumlu tıfılı toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz, üzerinde yöre şartlarına uygun olarak buğday, arpa gibi tahıl ürünlerinin, fiğ-yonca-korunga gibi yem bitkilerinin ekiminin yapılabileceği gibi kapama fındıklık kurulumuna da uygun tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın tarımsal verim, köy içinde bulunması gibi objektif, ve sübjektif unsurları göz önüne alındığında; İm2 fiyatı 4,00 TL. dır.

Adresi: Elmacıkdere Köyü Mudurnu / BOLU

Yüzölçümü: 3.115,18 m2

İmar Durumu: İmar planı dışındadır

Kıymeti: 12.460,72 TL

KDV Oranı:%18

1. Satış Günü: 10/09/2014 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü: 15/10/2014 günü 10:50 -10:55 arası

Satış Yeri: Mudurnu Adliyesi Kamelyası

Satış şartları:

1-  İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %f sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma, gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-  İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-  Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-  Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-  Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/345 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/07/2014

 (İİKm.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. BASIN:499T.C,

MUDURNU İCRA DAİRESİ

2013/345 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bolu İl, Mudurnu İlçe, 110 Ada No, 62 Parsel No, Seki Tarla Mahalle/Mevkii, Elmacıkdere Köyü, Keşif esnasında ekili veya sürülü durumda olmadığı görüldü ve gözlemlendi. Taşınmaz % 20 düz eğimli bir topografyaya, kumlu tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz, üzerinde yöre şartlarına uygun olarak buğday, arpa gibi tahıl ürünlerinin, fiğ-yonca-korunga gibi yem bitkilerinin kuru şartlarda ekiminin yapılabileceği, kapama fındıklık kurulumuna da uygun tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın tarımsal verim, köy içinde olması gibi objektif ve sübjektif unsurları göz önüne alındığında; 1m2 fiyatı 2,00 TL. dir.

Adresi: Elmacıkdere Köyü Mudurnu / BOLU

Yüzölçümü: 3.049,01 m2

İmar Durumu: İmar planı dışındadır.

Kıymeti: 6.098,02 TL

KDV Oranı:%18

1.  Satış Günü: 10/09/2014 günü 10:30 -10:35 arası

2.  Satış Günü: 15/10/2014 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri: Mudurnu Adliyesi Kamelyası

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bolu İl, Mudurnu İlçe, 113 Ada No, 8 Parsel No, Seki Tarla Mahalle/Mevkii, Elmacıkdere Köyü, Keşif esnasında üzerinde çeşitli yaş ve cinslerde meyve ağaçlarının olduğu kapama meyve bahçesi niteliğinde olduğu görülmüştür. Bunların 1 adet 20 yıllık ceviz, 1 adet 20 yıllık elma, 1 adet 10 yıllık kiraz, 2 adet 10 yıllık erik, 1 adet 10 yıllık muşmula ağaçları oldukları tarafımca tespit edilmiştir. Taşınmaz düz bir topografyaya, kumlu tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz, üzerinde yöre şartlarına uygun olarak ağaçların dışında kalan alan üzerinde bahçe bitkilerinin sulu şartlarda ekiminin yapılabileceği tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın tarımsal verim, dereye cepheli olması, köy içinde olması gibi objektif ve sübjektif unsurları göz önüne alındığında; İm2 fiyatı 6,00 TL, ağaçların ise 400,00 TL. dir.

Adresi: Elmacıkdere Köyü Mudurnu / BOLU

Yüzölçümü: 511,91 m2

İmar Durumu: İmar planı dışındadır.

Kıymeti: 3.471,46 TL

KDV Oranı:%18

1.  Satış Günü: 10/09/2014 günü 10:40 - 10:45 arası

2.  Satış Günü: 15/10/2014 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri: Mudurnu Adliyesi Kamelyası

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bolu İl, Mudurnu İlçe,  117 Ada No, 4 Parsel No, Köy İçi Mahalle/Mevkii, Elmacıkdere Köyü, Keşif esnasında ekili veya sürülü durumda olmadığı görüldü ve gözlemlendi. Taşınmaz düz bir topografyaya, kumlu tıfılı toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz, üzerinde yöre şartlarına uygun olarak buğday, arpa gibi tahıl ürünlerinin, fiğ-yonca-korunga gibi yem bitkilerinin ekiminin yapılabileceği gibi kapama fındıklık kurulumuna da uygun tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın tarımsal verim, köy içinde bulunması gibi objektif, ve sübjektif unsurları göz önüne alındığında; İm2 fiyatı 4,00 TL. dır.

Adresi: Elmacıkdere Köyü Mudurnu / BOLU

Yüzölçümü: 3.115,18 m2

İmar Durumu: İmar planı dışındadır

Kıymeti: 12.460,72 TL

KDV Oranı:%18

1. Satış Günü: 10/09/2014 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü: 15/10/2014 günü 10:50 -10:55 arası

Satış Yeri: Mudurnu Adliyesi Kamelyası

Satış şartları:

1-  İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %f sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma, gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-  İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-  Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-  Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-  Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/345 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/07/2014

 (İİKm.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. BASIN:499

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2014, 11:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124