T.C. BOLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2022/4 Ort. Gid. Satış 03/04/2023
Konu : Tebliğat ilanı


İ L A N


T.C. BOLU 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
ESAS NO :2022/4 Ort.Gid.satış
DAVACI : FİRDEVS CENGİZ
VEKİLİ :Av. Mustafa Özdemir
DAVALI : HÜSEYİN TİREKİ ,Taşlık köy yolu küme evleri No:17 Kıbrıscık /Bolu.

Memurluğumuzda satış istemi ile açılan satış dosyasında;
Bolu ili Kıbrısçık ilçesi Karadoğan mahallesi 13 ada 235 parselde kayıtlı taşınmazın 186.660,00 TL. bedelin %50 sinden ve masraflar eklenerek , 1 artırma başlangıç tarih ve saati 25/05/2023-14:02 _ bitiş tarih ve saati 01/06/2023 -14:02 tarih ve saatinde elektronik satış portalında (esatis.uyap.gov.tr.) de yapılacaktır. iş bu ilan satış tarihininin davalı Hüseyin Tireki'ye satış ilan tarihinin tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.¸E-İmzalıdır
Rahmi İLHAN
Satış Memuru
54410

#ilangovtr
BASIN NO: ILN01808555